Nieuws.jpg

Projecten Nieuwsarchief

2 december 2011

Regiocontract 2012-2015 aangeboden aan GS

doelenschijf.jpg
Het regiocontract zoals de gemeenten zich dat voorstellen voor de komende vier jaar, is op 1 december, samen met de GSO en KSB contracten bij Gedeputeerde Staten ingediend.De eerste besluiten volgen nog voor de kerst, op basis daarvan gaat de regio dan het gesprek aan. Het nieuwe regiocontract is anders dan het vorige. De gemeenten hebben een aantal doelen en ambities geformuleerd, veel minder gestuurd op concrete projecten dan in het vorige contract. Projecten komen straks, het moeten de beste zijn waarmee de gemeenten de gemeenschappelijke doelen kunnen realiseren.

Nieuwsarchief