Nieuws.jpg

Nieuws

30 november 2020

Nieuw: Toekomstcoaches in Rivierenland

Toekomstcoaches.jpg

Sinds maart 2020 zijn in de acht gemeenten van Regio Rivierenland toekomstcoaches aan de slag gegaan. Zij zijn er speciaal voor jongeren van 16 tot 23 jaar en helpen hen met het maken van een plan voor hun toekomst. Voor de jongeren én de professionals die met hen werken is er nu de speciale website toekomstcoachesrivierenland.nl.

Wat doet de toekomstcoach?
De toekomstcoach gaat samen met de jongere aan de slag. Ze gaan samen in gesprek over de vragen en tegenslagen waarmee de jongere worstelt, om zo de ervaren problemen overzichtelijk en concreet te maken en de stappen op weg naar oplossingen in beeld te brengen. De toekomstcoach helpt de jongere zijn/haar talenten te ontdekken en geeft handvatten om keuzes te kunnen maken voor de toekomst. Hierbij worden alle leefdomeinen bekeken en wordt er samen gewerkt aan een plan. Dit doet de coach op een actieve en laagdrempelige manier. Hij/zij gaat naar de jongere toe en werkt proactief en outreachend.

Laagdrempelig contact
De toekomstcoach kan ingezet worden voor alle jongeren tussen de 16 en 23 jaar die een vraag hebben over hun toekomst of hieraan willen werken. Jongeren kunnen zelf contact zoeken met de toekomstcoaches. Voor ondersteuning van de toekomstcoaches is geen verwijzing of indicatie nodig. Ook professionals kunnen contact opnemen met de toekomstcoach om hulp in de schakelen voor jongeren waarmee ze werken. Of om te sparren en te overleggen.
Kijk op www.toekomstcoachesrivierenland.nl voor alle informatie en de mogelijkheden om in contact te komen.

Transformatieplan
Het werken met toekomstcoaches komt voort uit het Transformatieplan van Regio Rivierenland, waarin alle acht gemeenten van Rivierenland samenwerken. Doel van het Transformatieplan is om het jeugdbeleid en de voorzieningen efficiënter en effectiever te maken, zodat de jongere op tijd de hulp krijgt die hij/zij nodig heeft. Het uiteindelijke doel is het versterken van de eigen kracht van de jongere én het zorgend en probleemoplossend vermogen van zijn/haar gezin en sociale omgeving.

Het Transformatieplan is vertaald naar een actieprogramma, dat uit drie onderdelen bestaat:
- Toekomstgericht werken
- Betere aansluiting tussen jeugdhulp en voortgezet onderwijs
- De Actietafel

Meer weten?
Wilt u meer informatie over de toekomstcoaches en/of over het Transformatieplan van Regio Rivierenland? Neem contact op met projectleider Siri Nouws: snouws@regiorivierenland.nl / 0344 - 638594 of 06-55371314.

 

Contactgegevens

Contactgegevens vindt u onder elk persbericht.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:
Marijke Toorman
(Communicatie Regio Rivierenland)

e: mtoorman@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55

 

Nieuwsarchief