Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

30 november 2020

Gezamenlijke inspanning voor kwetsbare jongeren

Toekomstcoaches Rivierenland 4.jpg

Begin november was de 10e bijeenkomst ‘Actietafel Kwetsbare Jongeren’. Dit is één van de projecten van Regio Rivierenland waarin een aantal v(s)o- en mbo-scholen uit de regio, jongerenwerk, wijkteams, GGD, Werkzaak, gemeenten, jeugdreclassering, Leerplicht en RMC Meldpunt Voortijdig Schoolverlaters zich samen inzetten voor kwetsbare jongeren. 

Wat is de Actietafel?
Aan de Actietafel worden jongeren besproken die extra ondersteuning nodig hebben. Dit zijn jongeren in complexe situaties waarbij gezamenlijke inspanning van meerdere partijen nodig is om hen verder te helpen. Deze hulp is erop gericht om te voorkomen dat deze jongeren thuis komen te zitten. Of om thuiszitters weer op weg te helpen naar een bijdrage in de maatschappij. Het gaat hier om maatwerktrajecten waarbij de ketenpartners samen op zoek gaan naar een oplossing. De Actietafel is echt een andersoortig overleg, waarbij ‘out of the box’-oplossingen worden gezocht. Reguliere overleggen en voorliggende voorzieningen hebben geen oplossing gebracht in de casussen die ‘ter tafel komen’. De casus gaat daarbij niét van tafel totdat er een actie is afgesproken. Als dat nodig is, is er een flexibel werkbudget om deze actie te kunnen realiseren. De Actietafel wordt mogelijk gemaakt vanuit het Transformatiefonds.

Mooie resultaten
De Actietafel is succesvol. Na anderhalf jaar, zijn er inmiddels ruim 20 casussen besproken en hierin goede stappen gezet. Een mooi resultaat. Dankzij het zoeken naar de verbinding en delen van informatie, leren de partners elkaar kennen en kunnen ze elkaar versterken.

Meer informatie?
Ook in 2021 gaat de Actietafel door. Meer weten of aanmelden voor de Actietafel? Laat het ons weten.

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
Geert Teisman.jpeg
Vrijdag 5 november ontmoetten de collegeleden van de acht Regiogemeenten elkaar op de periodieke Collegedag. Het programma...
Projecten
Variant algemeen Rivierenland.jpeg
Wat doen de inwoners van de regio Rivierenland al om hun omgeving klaar te stomen voor klimaatverandering? Met Swipocratie...
CG Dienstverlening
pexels-misha-voguel-7326713.jpg
In Rivierenland start een Regionaal Expertteam (RET) voor complexe casussen in de jeugdzorg. Dit team bestaat uit experts van...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistieke Roadshow2.jpg
Sinds 27 september reist de Logistieke Roadshow door de regio’s Nijmegen, Rivierenland en Achterhoek-Liemers om leerlingen van...
Speerpunt Agribusiness
Laanboomhuis-logo-1024x858.jpg
Na ruim een jaar zonder bijeenkomsten zat netwerkorganisatie (en FruitDelta-samenwerkingspartner) Greenport Gelderland op 10...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Routenetwerk Rivierenland nieuw2.jpeg
De recreant die fietst, wandelt, vaart of paardrijdt in een van de gemeenten van het Rivierengebied gaat volgend jaar zeker...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.