Nieuws.jpg

Nieuws

30 november 2020

Gezamenlijke inspanning voor kwetsbare jongeren

Toekomstcoaches Rivierenland 4.jpg

Begin november was de 10e bijeenkomst ‘Actietafel Kwetsbare Jongeren’. Dit is één van de projecten van Regio Rivierenland waarin een aantal v(s)o- en mbo-scholen uit de regio, jongerenwerk, wijkteams, GGD, Werkzaak, gemeenten, jeugdreclassering, Leerplicht en RMC Meldpunt Voortijdig Schoolverlaters zich samen inzetten voor kwetsbare jongeren. 

Wat is de Actietafel?
Aan de Actietafel worden jongeren besproken die extra ondersteuning nodig hebben. Dit zijn jongeren in complexe situaties waarbij gezamenlijke inspanning van meerdere partijen nodig is om hen verder te helpen. Deze hulp is erop gericht om te voorkomen dat deze jongeren thuis komen te zitten. Of om thuiszitters weer op weg te helpen naar een bijdrage in de maatschappij. Het gaat hier om maatwerktrajecten waarbij de ketenpartners samen op zoek gaan naar een oplossing. De Actietafel is echt een andersoortig overleg, waarbij ‘out of the box’-oplossingen worden gezocht. Reguliere overleggen en voorliggende voorzieningen hebben geen oplossing gebracht in de casussen die ‘ter tafel komen’. De casus gaat daarbij niét van tafel totdat er een actie is afgesproken. Als dat nodig is, is er een flexibel werkbudget om deze actie te kunnen realiseren. De Actietafel wordt mogelijk gemaakt vanuit het Transformatiefonds.

Mooie resultaten
De Actietafel is succesvol. Na anderhalf jaar, zijn er inmiddels ruim 20 casussen besproken en hierin goede stappen gezet. Een mooi resultaat. Dankzij het zoeken naar de verbinding en delen van informatie, leren de partners elkaar kennen en kunnen ze elkaar versterken.

Meer informatie?
Ook in 2021 gaat de Actietafel door. Meer weten of aanmelden voor de Actietafel? Laat het ons weten.

Contactgegevens

Contactgegevens vindt u onder elk persbericht.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:
Marijke Toorman
(Communicatie Regio Rivierenland)

e: mtoorman@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55

 

Nieuwsarchief