Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

26 november 2020

Update Regionaal Economisch Ambitiedocument 2021-2024

Proces-Regionaal-Ambitiedocument.jpg

We nemen u graag weer even mee in het proces op weg naar een nieuw regionaal economisch ambitiedocument. Dit proces is verdeeld in vijf fasen Inmiddels zijn we gestart met fase 3, die uit drie onderdelen (blokken) bestaat.

Klik hier om de afbeelding te vergroten >>

Blok 1
Het eerste blok van fase 3 (fase 3.1: periode oktober-november) stond in het teken van het ophalen van input voor de nieuwe ambities en opgaven. Deze input heeft Regio Rivierenland inmiddels zowel ambtelijk, bestuurlijk als bij de betrokken partijen (EB, Greenport, LVR, RBT en RW-POA) opgehaald. Ook zijn per medio december de resultaten van fase 2 (evaluatie van het huidige ambitiedocument en de cijfermatige analyse van de regionale economie) afzonderlijk met alle gemeenteraden besproken en zijn de inhoudelijke contouren voor het nieuwe ambitiedocument verkend.

Blok 2
Daarmee eindigt het eerste blok van fase 3 en start het tweede blok (fase 3.2: periode december-januari) waarin de opgehaalde informatie wordt verwerkt in een matrix om daarmee samenhang te borgen tussen de opgaven en de ambities van de speerpunten. Deze matrix zal Regio Rivierenland afstemmen met de gemeenteraden, verbonden partijen en ambtenaren. Momenteel worden afspraken ingepland om digitaal langs te komen voor de inhoudelijke verdieping.

Blok 3
Daarna start blok 3 van fase 3 (fase 3.3: periode februari-maart). Het voornemen is om in een fysieke regionale raadsbijeenkomst het voorliggende product te besproken. Ook zal dit product zowel ambtelijk als bestuurlijk worden besproken en aangevuld. Dit resulteert in een concept ambitiedocument met bijbehorend financieel instrument, dat zo nodig ook weer in een fysieke regionale raadsbijeenkomst wordt besproken.

Fase 4: besluitvorming in gemeenteraden
Na verwerking van de opmerkingen eindigt fase 3. En is het document klaar om vastgesteld te worden door de gemeenteraden (fase 4).


Meer info

 

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief