Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

10 november 2020

Oproep aan SGP Europarlementariër voor toepassingsgerichte innovaties in de landbouw

digitaal gesprek 5 nov.jpg

Op 5 november bracht Bert-Jan Ruissen (SGP) een digitaal werkbezoek aan Oost-Nederland. Ruissen zit in het Europees Parlement en richt zich met name op het thema landbouw en voedsel. Onder leiding van burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe presenteerde de regio hoe wij hier werken aan de verduurzaming van de voedselketen.

Steun gevraagd voor stimuleren innovatiekracht
In Oost-Nederland vinden geweldige innovaties in de voedselketen plaats. Denk aan de energietransitie in de glastuinbouw en de agrifoodtransitie als het gaat om eiwitproductie en gezondheid. Regio’s in Oost-Nederland nodigden Ruissen uit om hier kennis mee te maken. Ruissen werd gevraagd het belang van krachtige regio’s zoals in Oost-Nederland, in Brussel te behartigen en te zorgen voor financiële middelen om de innovatiekracht verder te stimuleren. Bert-Jan Ruissen spreekt over een vruchtbare ontmoeting: "Prachtig hoe deze sterk en innovatieve regio de samenwerking zoekt. Samen de schouders eronder, om regio en regelingen te koppelen. Vanuit het Europees Parlement draag ik graag een steentje bij om de sector en regio verder te laten bloeien."

Smart food production
Regio’s en provincies in Oost Nederland werken samen onder de noemer van Think East Netherlands als het gaat om beïnvloeding van het Europese beleid en het tot stand brengen van Europese projecten. Dit jaar wordt samengewerkt aan het thema ‘the farm to fork strategie’. Met de farm to fork strategie wordt het verduurzamen van de gehele voedselketen bedoeld. Dit maakt onderdeel uit van de Europese Green Deal, onder aanvoering van de heer Timmermans (vicevoorzitter Europees parlement) om te voldoen aan klimaatdoelstellingen. Think East Netherlands zet koers op ’smart food production’, oftewel de inzet van data, digitalisering en robotisering in de voedselketen en zoekt (Europese) partners daarvoor. ‘’We staan als Oost Nederland open voor toepassingen van innovaties in de voedselketen,’’ aldus Karolien de Bruine van Oost NL, de ontwikkelingsmaatschappij van Oost Nederland. "Het efficiënt omgaan met de ruimte en inzet van dure arbeidskrachten dwingt ons om een slimme en duurzame voedselketen te ontwikkelen. Als bedrijven voorop willen blijven lopen in deze innovaties is ook steun van Europa nodig," constateerde Jan Kottelenberg, Burgemeester van Neder-Betuwe/FruitDelta Rivierenland.

"We willen in Oost Nederland vooral inzetten op kansen en ervoor zorgen dat ons voedselsysteem met de tijd mee gaat, ook in gebieden met een grote verstedelijksopgave’’, aldus Cathelijne Bouwkamp, wethouder gemeente Arnhem/Regio Arnhem Nijmegen. Gerard van Deelen, wethouder gemeente Scherpenzeel/Regio Foodvalley: "Naast aandacht voor local food blijft het voorzien in de voedselproductie voor de wereld ook aandacht vragen.’’ Bert-Jan Ruissen beaamde dat een regionale aanpak van het Europese landbouwbeleid wenselijk zou zijn. Jan Kottelenberg nodigde hem alvast uit voor een werkbezoek aan de regio, in tijden dat dit weer mogelijk is.

Think East Netherlands
Dit digitale werkbezoek is een initiatief vanuit de overheidsorganisaties die deelnemen in het platform Think East Netherlands. Dit innovatieprofiel van Oost-Nederland is een samenwerkingsplatform van netwerk- en brancheorganisaties, instellingen voor hoger onderwijs en onderzoek, universiteiten, brancheorganisaties en de twee provincies in Oost-Nederland: Gelderland en Overijssel.

 

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
rea.jpg
Nu alle acht gemeenteraden in Regio Rivierenland het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025 hebben vastgesteld, is de...
Projecten
brug-rhenen.jpg
De Regio’s Foodvalley en Rivierenland, de gemeenten Rhenen, Veenendaal, Neder-Betuwe, Buren, de Economic Board Regio...
CG Dienstverlening
pexels-cedric-fauntleroy-8154421.jpg
1 januari 2022 gaat de nieuwe wet Inburgering in. Het doel van deze wet is dat alle statushouders en gezinsmigranten...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistieke Roadshow2.jpg
Sinds 27 september reist de Logistieke Roadshow door de regio’s Nijmegen, Rivierenland en Achterhoek-Liemers om leerlingen van...
Speerpunt Agribusiness
Voedselbos Betuwewind.jpg
Vanuit de tweede aanvraagronde van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van Fruitdelta Rivierenland van 2021 ontvangen twaalf...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Routenetwerk Rivierenland nieuw2.jpeg
De recreant die fietst, wandelt, vaart of paardrijdt in een van de gemeenten van het Rivierengebied gaat volgend jaar zeker...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.