Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

27 oktober 2020

Regionaal Economisch Ambitiedocument 2021-2024: fase 3

Proces-Regionaal-Ambitiedocument.jpg

In onze vorige nieuwsbrief gaven we een korte update van het proces om tot een nieuw regionaal economisch ambitiedocument te komen. Dit proces is ingedeeld in 5 fasen. Inmiddels hebben we fase 2 (evaluatie en cijfermatige analyse) afgerond, met twee onderzoeksrapporten als resultaat.

 

 

De resultaten van fase 2 zijn vastgesteld en ter informatie aan de raden en verbonden partijen gestuurd. Fase 3, de fase van de inhoudelijke herijking van het regionaal economisch ambitiedocument, is inmiddels opgestart en bestaat uit drie blokken.

Fase 3 in drie blokken

Blok 1: Het eerste blok (periode oktober - november 2020) staat in het teken van het ophalen van input voor de nieuwe ambities en opgaven. Deze input wordt zowel ambtelijk, bestuurlijk, bij de betrokken partijen (EB, Greenport, LVR, RBT en RW-POA) als bij de afzonderlijke gemeenteraden opgehaald.

Blok 2: In het tweede blok (periode december 2020 - januari 2021) wordt de opgehaalde informatie verwerkt in een matrix om daarmee samenhang te borgen tussen de opgaven en de ambities van de speerpunten. Deze matrix zal inhoudelijk worden besproken met de acht gemeenteraden afzonderlijk, verbonden partijen en ambtenaren.

Blok 3: In het laatste blok van fase 3 (periode februari - maart 2021) is het de bedoeling om het product dat er dan ligt, voor draagvlak en eigenaarschap, in een fysieke regionale raadsbijeenkomst te bespreken. Daarna zal dit ook weer ambtelijk en bestuurlijk worden besproken en aangevuld. Dit resulteert in een concept ambitiedocument met bijbehorend financieel instrument. Ook hier is het de bedoeling dit concept ambitiedocument in een fysieke regionale raadsbijeenkomst te bespreken.

Fase 4: besluitvorming in gemeenteraden
Na verwerking van de opmerkingen eindigt fase 3 en is het document klaar om vastgesteld te worden door de gemeenteraden (fase 4). Dit moet voor de zomer van 2021 gebeuren om tijdig de benodigde financiële middelen (om uitvoering te geven aan het ambitiedocument) in de gemeentelijke begrotingen op te kunnen nemen. Wanneer blijkt dat een fysieke bijeenkomst door de geldende coronamaatregelen niet mogelijk is, schuift de planning voor vaststelling van het nieuwe regionaal economisch ambitiedocument door. 

Het tussentijdse resultaat, waarin de financiële instrumenten zijn beschreven, wordt echter uiterlijk medio mei 2021 gedeeld met de colleges. Zo kan op basis daarvan mogelijk wel een reservering voor de financiële middelen in de gemeentelijke begrotingen voor begrotingsjaar 2022 worden opgenomen.

 

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
rea.jpg
Nu alle acht gemeenteraden in Regio Rivierenland het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025 hebben vastgesteld, is de...
Projecten
brug-rhenen.jpg
De Regio’s Foodvalley en Rivierenland, de gemeenten Rhenen, Veenendaal, Neder-Betuwe, Buren, de Economic Board Regio...
CG Dienstverlening
pexels-cedric-fauntleroy-8154421.jpg
1 januari 2022 gaat de nieuwe wet Inburgering in. Het doel van deze wet is dat alle statushouders en gezinsmigranten...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistieke Roadshow2.jpg
Sinds 27 september reist de Logistieke Roadshow door de regio’s Nijmegen, Rivierenland en Achterhoek-Liemers om leerlingen van...
Speerpunt Agribusiness
Voedselbos Betuwewind.jpg
Vanuit de tweede aanvraagronde van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van Fruitdelta Rivierenland van 2021 ontvangen twaalf...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Routenetwerk Rivierenland nieuw2.jpeg
De recreant die fietst, wandelt, vaart of paardrijdt in een van de gemeenten van het Rivierengebied gaat volgend jaar zeker...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.