Nieuws.jpg

Projecten Nieuwsarchief

27 oktober 2020

Vijfde Regionale raadsbijeenkomst RES

RES Regionale raadsbijeenkomst.png

Op 5 oktober was de vijfde regionale raadsbijeenkomst over de Regionale Energiestrategie (RES) Rivierenland. Centraal stonden de inhoudelijke afwegingen bij de RES 1.0, de rol van Liander, de netefficiëntie en de participatie van inwoners, met speciale aandacht voor jongeren.

Online
Deze keer von de bijeenkomst niet plaats op een mooie, grote locatie in Rivierenland, maar met tafelgasten vanuit een studio met ruim 80 deelnemers die via Zoom deelnamen aan de online bijeenkomst. 

Sprekers
In het eerste deel van de avond werden de raadsleden bijgepraat over de stand van zaken. Dat gebeurde, net als in de vorige bijeenkomst in januari in een talkshowsetting, geleid door Marcel Collignon van Sustainable Change. Bij hem aan tafel zaten Joost Reus, voorzitter van de stuurgroep RES Rivierenland, Marloes Tonen, relatiemanager bij Liander en Anne Schipper, voorzitter van Jong RES.

Kijk voor meer informatie over de bijeenkomst en de RES op de nieuwspagina van de RES-site. 

 

Nieuwsarchief