Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

26 oktober 2020

Ontwikkelingen in speerpunt Recreatie & Toerisme

Ontwikkelingen speerpunt RT.jpg

De acht gemeenten van Regio Rivierenland werken samen aan het versterken van onze toeristisch recreatieve sector. Om focus aan te brengen binnen deze opgaven zijn vijf versnellingsopgaven gekozen: Rivierbeleving & Recreatieplassen, Gastvrije Binnensteden, Agrotoerisme, Cultuurhistorische Landmarks en Regiopromotie. Aan deze opgaven zijn inmiddels bestuurlijke trekkers verbonden. 

Projectopdrachten
Om de aanpak binnen elke opgave te structuren en de beoogde resultaten concreet te maken, worden momenteel projectopdrachten opgesteld. Deze geven per opgave op voorhand een duidelijk beeld van de ambitie, de raakvlakken met andere opgaven, het projectteam en de benodigde financiële middelen, de fasering in de aanpak (en vermelding van tussenresultaten c.q. te bereiken mijlpalen) en het eindresultaat. De resultaten van deze opgaven moeten bijdragen aan het behalen van de regionale ambitie op het vlak van recreatie en toerisme. 

Samenwerkingsafspraken
De prestatieafspraken die in 2017 zijn gemaakt met het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) worden geëvalueerd en opnieuw opgesteld in de vorm van samenwerkingsafspraken voor de komende vier jaar. Op deze manier zorgen we dat de inzet van het RBT aansluit op de gedefinieerde versnellingsopgaven. Zo kan met vereende krachten worden samengewerkt om de regionale ambitie te verwezenlijken.

Foto's:
Seijbel Photography, Slot Loevestein, De Verbeelding B.V., RBT

 

 

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
Geert Teisman.jpeg
Vrijdag 5 november ontmoetten de collegeleden van de acht Regiogemeenten elkaar op de periodieke Collegedag. Het programma...
Projecten
Variant algemeen Rivierenland.jpeg
Wat doen de inwoners van de regio Rivierenland al om hun omgeving klaar te stomen voor klimaatverandering? Met Swipocratie...
CG Dienstverlening
pexels-misha-voguel-7326713.jpg
In Rivierenland start een Regionaal Expertteam (RET) voor complexe casussen in de jeugdzorg. Dit team bestaat uit experts van...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistieke Roadshow2.jpg
Sinds 27 september reist de Logistieke Roadshow door de regio’s Nijmegen, Rivierenland en Achterhoek-Liemers om leerlingen van...
Speerpunt Agribusiness
Laanboomhuis-logo-1024x858.jpg
Na ruim een jaar zonder bijeenkomsten zat netwerkorganisatie (en FruitDelta-samenwerkingspartner) Greenport Gelderland op 10...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Routenetwerk Rivierenland nieuw2.jpeg
De recreant die fietst, wandelt, vaart of paardrijdt in een van de gemeenten van het Rivierengebied gaat volgend jaar zeker...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.