Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

26 oktober 2020

Ontwikkelingen in speerpunt Recreatie & Toerisme

Ontwikkelingen speerpunt RT.jpg

De acht gemeenten van Regio Rivierenland werken samen aan het versterken van onze toeristisch recreatieve sector. Om focus aan te brengen binnen deze opgaven zijn vijf versnellingsopgaven gekozen: Rivierbeleving & Recreatieplassen, Gastvrije Binnensteden, Agrotoerisme, Cultuurhistorische Landmarks en Regiopromotie. Aan deze opgaven zijn inmiddels bestuurlijke trekkers verbonden. 

Projectopdrachten
Om de aanpak binnen elke opgave te structuren en de beoogde resultaten concreet te maken, worden momenteel projectopdrachten opgesteld. Deze geven per opgave op voorhand een duidelijk beeld van de ambitie, de raakvlakken met andere opgaven, het projectteam en de benodigde financiële middelen, de fasering in de aanpak (en vermelding van tussenresultaten c.q. te bereiken mijlpalen) en het eindresultaat. De resultaten van deze opgaven moeten bijdragen aan het behalen van de regionale ambitie op het vlak van recreatie en toerisme. 

Samenwerkingsafspraken
De prestatieafspraken die in 2017 zijn gemaakt met het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) worden geëvalueerd en opnieuw opgesteld in de vorm van samenwerkingsafspraken voor de komende vier jaar. Op deze manier zorgen we dat de inzet van het RBT aansluit op de gedefinieerde versnellingsopgaven. Zo kan met vereende krachten worden samengewerkt om de regionale ambitie te verwezenlijken.

Foto's:
Seijbel Photography, Slot Loevestein, De Verbeelding B.V., RBT

 

 

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
Jaarmagazine 2020 cover.jpg
Met het jaarmagazine 2020 van Regio Rivierenland/FruitDelta Rivierenland blikken we terug op 2020. “Een veelbewogen jaar",...
Projecten
Project voor Werkzaak Rivierenland bij aanleg glasvezelnetwerk buitengebied Rivierenland.jpg
UBRivierenland heeft Werkzaak Rivierenland de opdracht gegeven om circa 8.880 kasjes, die zich bevinden aan het einde van een...
CG Dienstverlening
dialoog .jpg
De gemeenten van Regio Rivierenland zijn begonnen met de voorbereidingen op de inkoop voor de Wmo en de Jeugdhulp per 1...
Speerpunt Economie en Logistiek
Regionale afspraken over groei bedrijventerreinen Rivierenland.jpg
In hun nieuwe Regionaal Programma Werklocaties (RPW) spraken onze gemeenten onder meer af dat de huidige balans tussen vraag...
Speerpunt Agribusiness
fruitteelt appes.jpg
Eerder dit jaar lanceerde een samenwerkingsplatform van de gemeente West Betuwe, het onderwijs en bedrijfsleven de FruitTech...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Slot Loevestein.jpg
Op maandag 22 maart was het precies 400 jaar geleden dat Hugo de Groot via een boekenkist ontsnapte uit Slot Loevestein. Dit...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar: