Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

26 oktober 2020

Aanleg glasvezelnetwerk UBRivierenland gestart in Neerijnen van gemeente West Betuwe

Start aanleg glasvezelnetwerk UB Rivierenland in Neerijnen gemeente West Betuwe.jpg

In de week van 19 oktober (week 43) is de aanleg van het glasvezelnetwerk van Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland van start gegaan in Neerijnen, gemeente West Betuwe. Dhr. E. Goossens, wethouder en lid van het Dagelijks en Algemeen Bestuur van Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland, gaf hiervoor het startsein.

Supersnel internet komt er snel aan! 
De aanleg van het netwerk gebeurt in stappen en van oost naar west in de regio Rivierenland. Na West Maas en Waal, Neder-Betuwe, Maasdriel en Zaltbommel is West Betuwe nu de vijfde gemeente waar de aanlegwerkzaamheden voor de realisatie van het glasvezelnetwerk zijn gestart. De eerste woningen kunnen naar verwachting al tegen het einde van dit jaar of begin 2021 gebruikmaken van supersnel internet. Het totale project neemt ruim twee jaar in beslag.

Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland
De aanleg van het glasvezelnetwerk in de regio is een project van de zeven gemeenten Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel. Zij hebben daartoe de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBRivierenland, www.ubrivierenland.nl) opgericht. Selecta Infratechniek is de aannemer die het glasvezelnetwerk in opdracht van de zeven deelnemende gemeenten aanlegt. Digitale Stad gaat het glasvezelnetwerk beheren namens UBRivierenland.

De werkzaamheden
De eerste werkzaamheden worden uitgevoerd langs de openbare weg. Vervolgens worden de kabels vanaf de weg naar de woningen gelegd. Korte tijd voordat het werk bij inwoners in de buurt begint, ontvangen zij een zogeheten graafkaart in de brievenbus met informatie en praktische tips. Daarbij zit ook informatie over hoe er gewerkt wordt in deze tijd van coronamaatregelen. Digitale Stad heeft een aantal veiligheidsmaatregelen genomen bij het uitvoeren van de schouw en het realiseren van de huisaansluitingen bij de inwoners thuis.

Informatie voor inwoners
Om te zorgen dat iedereen in de buitengebieden de kans krijgt om mee te doen, zijn deze inwoners van de zeven gemeenten meerdere malen actief benaderd door de gemeenten. Ook van Digitale Stad krijgen de inwoners een folder (met aanmeldkaart) en informatie over de veiligheidsmaatregelen die Digitale Stad neemt naar aanleiding van het coronavirus.

Bijna 72 procent aangemeld
Op dit moment heeft bijna 72 procent van de inwoners in de buitengebieden van de zeven gemeenten zich ingeschreven voor een glasvezelverbinding van Digitale Stad. Inwoners in het buitengebied die zich nog niet hebben ingeschreven, kunnen dit nog steeds doen via www.digitale-stad.nl/rivierenland. Daarnaast zal naar verwachting ook een deur-tot-deurcampagne worden gestart voor inwoners die zich nog niet hebben aangemeld. Hierover zullen zij nog via de gemeente West Betuwe en UBRivierenland worden geïnformeerd via een brief.

Fotobijschrift: Wethouder E. Goossens, lid van het Dagelijks en Algemeen Bestuur van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland, temidden van het team van Selecta Holding, de uitvoerend aannemer.
Foto: Raphaël Drent Fotoburo

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
Poster RSV_dec 2018.png
Deze zomer is een eerste concept versie van de Strategische FruitDelta Gebiedsagenda opgeleverd. Op advies van de Bestuurlijke...
Projecten
Fietsroute.jpg
Binnen Regio Rivierenland bestaat de ambitie om de fietsverbinding langs de A2 te versterken. Meer zuidelijk wordt hieraan al...
CG Dienstverlening
Toekomstcoaches Rivierenland 6.jpg
Rondom het thema sociale steun gingen 37 professionals in de basis- en jeugdhulp online in gesprek op 12 juli. Vanuit ervaring...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistics-Valley-1024x625.png
Scholengemeenschap KWC in Culemborg is op 4 oktober de startlocati e van de Week van de Logistiek in Rivierenland. De...
Speerpunt Agribusiness
Laanboomhuis-logo-1024x858.jpg
Na ruim een jaar zonder bijeenkomsten zat vrijdag 10 september netwerkorganisatie -en FruitDelta samenwerkingspartner-...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Rivierenland.jpg
Samenwerking aan Gelders dekkend routenetwerk bekrachtigd     Provincie Gelderland, Stichting Achterhoek Toerisme,...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.