Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

26 oktober 2020

FruitDelta Rivierenland bekender maken

Fruitdelta_logo_1500.jpg

Regio Rivierenland wil het samenwerkingsplatform FruitDelta Rivierenland nog bekender maken bij overheden en partners. Wat is de meerwaarde van regionaal samenwerken? Welke betekenis geven overheden en partners aan FruitDelta Rivierenland? De komende tijd gaan we daarover in gesprek met raadsleden, colleges, ambtenaren, andere overheden en partners, maar ook met medewerkers van het regiokantoor. 

Op de kaart
We zijn toch al bekend bij de Provincie en het Rijk? We staan immers als FruitDelta Rivierenland in het coalitieakkoord van de Provincie, ook hebben we samen met de Provincie bij het Rijk de FruitDelta Regiodeal binnengehaald. Onze verbonden partijen en de Economic Board zullen FruitDelta herkennen en ook in het samenwerkingsverband van Oost-Nederland en de campagne nederland slimbenutten.nl staan wij letterlijk op de kaart.

Een sterk merk
“Toch kan het nog beter’’, aldus Servaas Stoop, vice voorzitter van FruitDelta Rivierenland met de portefeuille Lobby en branding in het AB van de GR Regio Rivierenland. "Zoals uit de evaluatie van het Regionaal Ambitiedocument 2016-2020 en de cijfermatige analyse 2020 van onze regio naar voren komt, is het zaak om onze regio nog nadrukkelijker op de kaart te zetten en de verbinding te zoeken met andere regio’s. Pas dan zijn er slagen te maken met de vraagstukken van de toekomst, zoals het versterken van de innovatiekracht van het MKB, de afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en een goed vestigings- en leefklimaat. Een sterk verhaal en merk is daarvoor nodig."

Meerwaarde van samenwerken
"De meerwaarde van regionaal samenwerking mag ook bekender worden’’, volgens Huug Derksen, directeur van Regio Rivierenland. ’’Dat helpt bij de onderlinge verbinding en samenwerking in onze regio." Door regionale samenwerking vergroten we de uitvoeringskracht voor maatschappelijk opgaven waarvoor gemeenten elkaar nodig hebben, zoals het stimuleren van economische ontwikkeling voor banen of het benutten van financiële instrumenten van andere overheden, zoals de Regio Deal van het Rijk, waarin de programmalijn ‘Samen’ ook prominent opgenomen is. “En soms verplicht de provincie en het Rijk ons ook om samen te werken op bijvoorbeeld de dossiers van wonen, energietransitie en arbeidsmarkt.’’

Lopende processen
Het bekender maken van het merk FruitDelta zal samen oplopen met de al lopende processen in onze regio, zoals de herijking van het regionale economisch ambitiedocument. Medio 2021 zullen de eerste resultaten bekend zijn.

 

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
rea.jpg
Nu alle acht gemeenteraden in Regio Rivierenland het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025 hebben vastgesteld, is de...
Projecten
brug-rhenen.jpg
De Regio’s Foodvalley en Rivierenland, de gemeenten Rhenen, Veenendaal, Neder-Betuwe, Buren, de Economic Board Regio...
CG Dienstverlening
pexels-cedric-fauntleroy-8154421.jpg
1 januari 2022 gaat de nieuwe wet Inburgering in. Het doel van deze wet is dat alle statushouders en gezinsmigranten...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistieke Roadshow2.jpg
Sinds 27 september reist de Logistieke Roadshow door de regio’s Nijmegen, Rivierenland en Achterhoek-Liemers om leerlingen van...
Speerpunt Agribusiness
Voedselbos Betuwewind.jpg
Vanuit de tweede aanvraagronde van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van Fruitdelta Rivierenland van 2021 ontvangen twaalf...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Routenetwerk Rivierenland nieuw2.jpeg
De recreant die fietst, wandelt, vaart of paardrijdt in een van de gemeenten van het Rivierengebied gaat volgend jaar zeker...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.