Nieuws.jpg

Persberichten Nieuwsarchief

3 december 2013

Sociale recherche Regio Rivierenland beëindigt uitkeringsfraude in Druten

Het team Sociale Recherche van Regio Rivierenland heeft in de gemeente Druten een uitkeringsfraude opgespoord. Een 50-jarige man uit deze gemeente ontving van februari 2002 t/m september 2012 ten onrechte een bijstandsuitkering. De aanklacht tegen de man is valsheid in geschrift en schending van de inlichtingenplicht. Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt.

Schending inlichtingenplicht
De man stond als kostganger ingeschreven bij een vrouw uit de gemeente Druten, maar woonde de gehele uitkeringsperiode met haar samen zonder de gemeente hiervan in kennis te stellen. Daarnaast verzweeg hij ook dat hij een  een woning in zijn land van herkomst bezat. Hierdoor is de gemeente Druten benadeeld tot een bruto bedrag van ruim € 100.600,-. Het proces-verbaal is inmiddels naar de officier van justitie gezonden die vervolgens over verdere vervolging zal beslissen.
----------------------------------

Over het Team Sociale Recherche Regio Rivierenland
Regio Rivierenland is een samenwerkingsverband van Rivierenlandse gemeenten dat de belangen van regio en gemeenten behartigt en gemeenschappelijke taken uitvoert. Het team Sociale Recherche van Regio Rivierenland vormt een belangrijke schakel in de handhavingsketen van de sociale zekerheid. Naast opsporing van fraude op verzoek van gemeenten is de sociale recherche in een aantal gemeenten ook van dienst bij fraudepreventie.

Contactgegevens


De contactgegevens betreffende het onderwerp in het persbericht vindt u onder elk persbericht.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:
Karin Giesen of Marijke Toorman
(Communicatie Regio Rivierenland)

e: info@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55

Nieuwsarchief