Nieuws.jpg

Bestuur & Organisatie Nieuws

29 september 2020

Update Regionaal Economisch Ambitiedocument 2020-2024

Huis_FruitDelta.jpg

Sinds 2016 werken de acht regiogemeenten met ondernemers, onderwijs/onderzoek, organisaties en ondernemende inwoners (de 5 O's) op economisch vlak samen onder de noemer FruitDelta Rivierenland. Dit gebeurt op basis van een regionaal ambitiedocument met drie speerpunten. In 2019 is het besluit genomen om deze samenwerking door te zetten.

Voorzetting met 5 O's in 5 fasen
Samen met ondernemers, onderwijs/onderzoek, organisaties en ondernemende inwoners (de 5 O’s) en het bijbehorende RIF werken we op onze eigen manier samen aan acht integrale opgaven om de economische ontwikkeling van Rivierenland te stimuleren. In 2019 is het besluit genomen om de regionale economische samenwerking door te zetten. Dit besluit heeft geleid tot de start van een proces met verschillende stakeholders, verdeeld over vijf fasen. Doel van het proces is een nieuw regionaal economisch ambitiedocument voor de periode 2021-2024. Inmiddels zijn de resultaten van fase 2 afgerond en hebben deze geleid tot twee rapporten, opgesteld door Buck Consultants International samen met RoyalHaskoning/DHV: 

Rapportage Regionaal Economische Analyse Regio Rivierenland 
Evaluatie Regionaal Economisch ambitiedocument 2016-2020 en Regionaal Investeringsfonds Regio Rivierenland
De (toekomstige) impact van het coronavirus op de regionale economie vormt hierbij een onderdeel van de economische analyse.

Bouwstenen voor volgende fase(n)
De rapporten vormen één van de bouwstenen voor fase 3. De uitkomsten van fase 2 zullen worden gedeeld met de gemeenteraden en overige betrokken stakeholders via (digitale)bijeenkomsten. Door een zorgvuldig besluitvormingsproces en de omschakeling in werkwijze door het coronavirus, heeft de uitvoering van fase 2 een langere doorlooptijd gekend. De verdere ontwikkelingen in de huidige coronacrisis zullen ook hun effect hebben op de doorlooptijd van de nog volgende fasen.

Meer en eerdere informatie over het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2021-2024 is te vinden op https://www.fruitdelta.nl/regionaal-economisch-ambitiedocument/

Nieuwsarchief