Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

15 september 2020

Gemeenten en scholen in Rivierenland zetten aanpak voortijdig schoolverlaten voort

Subsidieaanvraag regionale aanpak vsv 2021-2024 ondertekend.jpg

De samenwerkende gemeenten en onderwijsinstellingen in Rivierenland ondertekenden op 14 september de subsidieaanvraag voor de nieuwe regionale programmaaanpak voortijdig schoolverlaten. Hiermee vragen zij de Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van OCW om financiering voor de uitvoering van het programma in de periode 2021-2024.

 

Groen licht
Het huidige programma loopt eind 2020 af. Ook het nieuwe programma is erop gericht voortijdig schoolverlaten te voorkomen en zoveel mogelijk jongeren succesvol toe te leiden naar een (vervolg)opleiding of werk. Op 15 juni gaven de wethouders onderwijs en bestuurders van het voortgezet (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in Rivierenland gezamenlijk al groen licht voor de programmaaanpak voor de komende vier jaar. Voor de realisatie van dit programma stelt het ministerie van OCW ruim 1,8 miljoen euro beschikbaar, op basis van de vóór 1 oktober ingediende subsidieaanvraag.

Onder leiding van stuurgroep
De stuurgroep vsv voert de leiding over de uitvoering van het programma en bestaat uit de contactgemeente Tiel, gemeente West-Betuwe, gemeente Culemborg, Ministerie van OCW, ROC Rivor, O.R.S. Lek en Linge en het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) Rivierenland. RMC Rivierenland is programmacoördinator.

Aanpak voor de komende vier jaar
In regio Rivierenland wordt al jaren nauw samengewerkt om voortijdig schoolverlaten (vsv) en verzuim terug te dringen, onder andere in de regionale aanpak vsv. Voortgezet onderwijs (vo), middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en gemeenten in Rivierenland werken in deze aanpak nauw samen om dit voor elkaar te krijgen. Het huidige programma loopt eind 2020 af. In het programma voor de komende vier jaar staan nieuwe maatregelen, maar ook projecten uit het vorige programma die worden voortgezet. Deze projecten dragen ook de komende jaren bij aan de doelstelling om zoveel mogelijk jongeren, liefst met een startkwalificatie, mee te laten doen in de maatschappij.

De programma-aanpak, op basis van door het Ministerie van OCW opgestelde doelen, richt zich niet alleen op het verlagen van het aantal jaarlijks nieuwe voortijdig schoolverlaters tussen de 12-23 jaar, maar ook op het vergroten van het aantal voortijdige uitvallers dat een jaar later terug naar school of aan het werk gaat. Daarnaast krijgt het monitoren en ondersteunen van jongeren in een kwetsbare positie een nadrukkelijke rol.

Inhoud van het programma
Voor bepaalde groepen jongeren blijken generieke maatregelen en interventies niet (meer) te werken. Zij hebben maatwerkondersteuning nodig, die in het programma wordt opgenomen en gefaciliteerd. Ook wordt budget vrijgemaakt voor innovatieve plannen binnen het vo. Nieuw in het programma is ook de aandacht voor ouderbetrokkenheid. Daarnaast worden huidige succesvolle projecten voortgezet, waaronder de aandacht voor (risico)jongeren die overstappen van het vo naar het mbo.

Fotobijschrift: Namens alle gemeenten en scholen die meedoen in het programma zetten wethouder Marcel Melissen van contactgemeente Tiel (rechts op de foto) en bestuursvoorzitter Stan Vloet van contactschool ROC Rivor (links op de foto) hun handtekening onder de subsidieaanvraag voor de regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2021-2024.

 

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
1. Fruitdelta zonsopkomst.jpg
De Gebiedsagenda van FruitDelta Rivierenland is een werkwijze om de complexe opgaven in onze regio aan te pakken. Samenwerken...
Projecten
017rd_zonnepanelen_metaglas-768x432.jpg
Ondernemers van Tielse bedrijventerreinen willen samen een energienetwerk vormen; samen duurzame energie opwekken én...
CG Dienstverlening
pexels-kampus-production-6299289.jpg
De gemeenten Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe en West Maas en Waal hebben in de zomer van 2021 een nieuwe...
Speerpunt Economie en Logistiek
pexels-craig-adderley-2449454.jpg
Onze partner Logistics Valley zet Logistiek stevig op de kaart in oktober. 'Logistiek & Politiek' is het thema van het...
Speerpunt Agribusiness
laanbomenhuis.jpg
In heel Europa en ver daarbuiten staan laan- en sierbomen uit Opheusden en omgeving. Meer dan 130 boomkwekerijen zijn verenigd...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Overhandiging Betuwepadgids.png
In onze mooie regio met bloeiende bloesems en slingerende rivieren was nog geen meerdaags streekpad. Het Betuwepad brengt...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.