Nieuws.jpg

Nieuws

15 september 2020

Gemeenten en scholen in Rivierenland zetten aanpak voortijdig schoolverlaten voort

Subsidieaanvraag regionale aanpak vsv 2021-2024 ondertekend.jpg

De samenwerkende gemeenten en onderwijsinstellingen in Rivierenland ondertekenden op 14 september de subsidieaanvraag voor de nieuwe regionale programmaaanpak voortijdig schoolverlaten. Hiermee vragen zij de Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van OCW om financiering voor de uitvoering van het programma in de periode 2021-2024.

 

Groen licht
Het huidige programma loopt eind 2020 af. Ook het nieuwe programma is erop gericht voortijdig schoolverlaten te voorkomen en zoveel mogelijk jongeren succesvol toe te leiden naar een (vervolg)opleiding of werk. Op 15 juni gaven de wethouders onderwijs en bestuurders van het voortgezet (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in Rivierenland gezamenlijk al groen licht voor de programmaaanpak voor de komende vier jaar. Voor de realisatie van dit programma stelt het ministerie van OCW ruim 1,8 miljoen euro beschikbaar, op basis van de vóór 1 oktober ingediende subsidieaanvraag.

Onder leiding van stuurgroep
De stuurgroep vsv voert de leiding over de uitvoering van het programma en bestaat uit de contactgemeente Tiel, gemeente West-Betuwe, gemeente Culemborg, Ministerie van OCW, ROC Rivor, O.R.S. Lek en Linge en het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) Rivierenland. RMC Rivierenland is programmacoördinator.

Aanpak voor de komende vier jaar
In regio Rivierenland wordt al jaren nauw samengewerkt om voortijdig schoolverlaten (vsv) en verzuim terug te dringen, onder andere in de regionale aanpak vsv. Voortgezet onderwijs (vo), middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en gemeenten in Rivierenland werken in deze aanpak nauw samen om dit voor elkaar te krijgen. Het huidige programma loopt eind 2020 af. In het programma voor de komende vier jaar staan nieuwe maatregelen, maar ook projecten uit het vorige programma die worden voortgezet. Deze projecten dragen ook de komende jaren bij aan de doelstelling om zoveel mogelijk jongeren, liefst met een startkwalificatie, mee te laten doen in de maatschappij.

De programma-aanpak, op basis van door het Ministerie van OCW opgestelde doelen, richt zich niet alleen op het verlagen van het aantal jaarlijks nieuwe voortijdig schoolverlaters tussen de 12-23 jaar, maar ook op het vergroten van het aantal voortijdige uitvallers dat een jaar later terug naar school of aan het werk gaat. Daarnaast krijgt het monitoren en ondersteunen van jongeren in een kwetsbare positie een nadrukkelijke rol.

Inhoud van het programma
Voor bepaalde groepen jongeren blijken generieke maatregelen en interventies niet (meer) te werken. Zij hebben maatwerkondersteuning nodig, die in het programma wordt opgenomen en gefaciliteerd. Ook wordt budget vrijgemaakt voor innovatieve plannen binnen het vo. Nieuw in het programma is ook de aandacht voor ouderbetrokkenheid. Daarnaast worden huidige succesvolle projecten voortgezet, waaronder de aandacht voor (risico)jongeren die overstappen van het vo naar het mbo.

Fotobijschrift: Namens alle gemeenten en scholen die meedoen in het programma zetten wethouder Marcel Melissen van contactgemeente Tiel (rechts op de foto) en bestuursvoorzitter Stan Vloet van contactschool ROC Rivor (links op de foto) hun handtekening onder de subsidieaanvraag voor de regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2021-2024.

 

Contactgegevens

Contactgegevens vindt u onder elk persbericht.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:
Marijke Toorman
(Communicatie Regio Rivierenland)

e: mtoorman@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55

 

Nieuwsarchief