Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

20 juli 2020

MIRT-verkenning A2 Deil-Vught: stand van zaken Waardenburg

A2 Waardenburg.png

Met de MIRT-verkenning voor het traject A2 Deil-Vught werken het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de provincies Noord-Brabant en Gelderland, gemeente ’s-Hertogenbosch en Regio Rivierenland aan het verbeteren van de doorstroming van de A2. Er is extra aandacht gevraagd voor de situatie in Waardenburg.

 

 

Gebiedsproces
De gemeente West Betuwe haakt aan bij het landelijke MIRT-project. Dat doet zij omdat de impact op de dorpen in de gemeente groot is. Ook wil de gemeente voorkomen dat door aanpassingen aan de A2 de leefbaarheid en verkeersveiligheid achteruit gaan. Signalen en zorgen worden ingebracht bij de Ambtelijke Adviesgroep (AAG) en de Bestuurlijke Adviesgroep (BAG). Daarin zitten ambtenaren en bestuurders van de betrokken gemeenten. West Betuwe heeft het project A2 gevraagd om extra aandacht te hebben voor de situatie in Waardenburg. Dit is het zogeheten gebiedsproces.

Workshops

Om bewoners, bedrijven en andere stakeholders bij de planvorming te betrekken, organiseerde de projectorganisatie diverse digitale workshops in maart en mei. Voor het gebied rondom Waardenburg was er een speciale digitale bijeenkomst in juni. Daarbij is gekeken naar de specifieke problemen en oplossingen in Waardenburg.

Gebiedsvisie voor Waardenburg
Een omvangrijk project als de aanpak van de A2 geeft de gemeente zowel kansen als zorgen. Er spelen nog meer projecten in en rondom Waardenburg. Denk aan het spoor, de windmolens en de dijkversterking. Daarom start de gemeente West Betuwe in het najaar met het opstellen van een speciale gebiedsvisie voor Waardenburg. Dit doet zij samen met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Het doel is om op lange termijn een positieve bijdrage te leveren aan de leefbaar- en verkeersveiligheid. Deze visie wordt ook als inbreng gebruikt tijdens de volgende fase van de MIRT: de planuitwerking.

Gebiedsgerichte aanpak
De gemeente West Betuwe vindt het belangrijk dat er uitwisseling en samenhang is tussen het gebiedsproces, de gebiedsvisie en het MIRT-project. Zo ontstaat er één gebiedsgerichte aanpak voor het gebied. Meer informatie over de stand van zaken in Waardenburg is te vinden in het gemeentenieuws van West Betuwe.

Planning MIRT-project
Eind dit jaar maakt de minister het voorkeursalternatief bekend. Het project tussen Deil en Vught gaat over in een nieuwe fase. Dat is het zogeheten MIRT-planuitwerking. De plannen krijgen dan meer vorm en het ontwerp wordt steeds concreter. In 2024 volgt er een projectbesluit. Op basis daarvan gaat het verder in de realisatiefase. Het hele project duurt tot 2030. Tijdens dit proces worden inwoners, bedrijven en partners nadrukkelijk betrokken.

Meer informatie over het project
Meer informatie over het project MIRT-verkenning A2 Deil-Vught is te vinden op de programmawebsite

 

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
Geert Teisman.jpeg
Vrijdag 5 november ontmoetten de collegeleden van de acht Regiogemeenten elkaar op de periodieke Collegedag. Het programma...
Projecten
Variant algemeen Rivierenland.jpeg
Wat doen de inwoners van de regio Rivierenland al om hun omgeving klaar te stomen voor klimaatverandering? Met Swipocratie...
CG Dienstverlening
pexels-misha-voguel-7326713.jpg
In Rivierenland start een Regionaal Expertteam (RET) voor complexe casussen in de jeugdzorg. Dit team bestaat uit experts van...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistieke Roadshow2.jpg
Sinds 27 september reist de Logistieke Roadshow door de regio’s Nijmegen, Rivierenland en Achterhoek-Liemers om leerlingen van...
Speerpunt Agribusiness
Laanboomhuis-logo-1024x858.jpg
Na ruim een jaar zonder bijeenkomsten zat netwerkorganisatie (en FruitDelta-samenwerkingspartner) Greenport Gelderland op 10...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Routenetwerk Rivierenland nieuw2.jpeg
De recreant die fietst, wandelt, vaart of paardrijdt in een van de gemeenten van het Rivierengebied gaat volgend jaar zeker...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.