Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

27 november 2013

Regio Rivierenland nu ook actief op social media

Tiel, 11 november 2013 - Regio Rivierenland, het samenwerkingsverband van tien gemeenten tussen de grote rivieren, is nu ook te volgen via social media. Op Facebook en Twitter is het laatste nieuws te vinden over de projecten, plannen, activiteiten en behaalde resultaten die iedereen in Rivierenland aangaan. Regio Rivierenland is op Twitter te volgen via @RegRivierenland. Op Facebook is zij eenvoudig te vinden via de zoekterm ‘Regio Rivierenland’.

Inzicht in taken en resultaten bieden
Regio Rivierenland behartigt de (gezamenlijke) belangen van de gemeenten en voert gemeenschappelijke taken uit voor in totaal circa 250.000 inwoners. Door regelmatige nieuwsupdates op social media krijgen de inwoners die ook actief zijn op social media snel en eenvoudig inzicht in die taken. Dat geldt ook voor de vele medewerkers en belanghebbenden van (de gemeenten van) Regio Rivierenland die elkaar – omdat ze verspreid zijn over tien verschillende gemeenten – niet dagelijks spreken.

Grote behoefte aan communicatie
De inzet van social media maakt deel uit van het strategisch communicatieplan dat dit jaar is opgesteld. Hieraan ging een uitgebreide nulmeting vooraf onder raadsleden, maatschappelijke partijen, ambtenaren en wethouders. Er bleek een grote behoefte te bestaan aan meer communicatie door Regio Rivierenland. Zij wil communicatie inzetten als een belangrijk instrument ter bevordering van de samenwerking tussen de gemeenten. Daarnaast wil zij transparanter worden en duidelijk laten zien wat er gebeurt binnen de denkbeeldige muren van het samenwerkingsverband. Naast social media wordt er uiteraard ook ingezet op andere communicatiekanalen en -vormen, zoals bijeenkomsten, persberichten, voorlichtingsmateriaal, etc.

Website nieuwsbron
Naast social media is ook de website www.regiorivierenland.nl belangrijker geworden als nieuwsbron. Via de homepage is het laatste nieuws per programma, team of organisatieonderdeel te lezen en de benodigde achtergronddocumenten zijn eenvoudig te vinden. Ook de stukken van de programmaraden zijn sinds dit jaar voor iedereen openbaar. In de vijf programmaraden van Regio Rivierenland nemen wethouders besluiten over tal van onderwerpen waar regionaal op wordt samengewerkt. Iedereen kan nu het reilen en zeilen van de raden volgen op de website.

 
- einde persbericht -

Over Regio Rivierenland
Regio Rivierenland is een samenwerkingsverband van 10 gemeenten tussen de grote rivieren: Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel. In een werkgebied met bijna 250.000 inwoners is door samen te werken veel efficiencywinst en voordeel te behalen. Regio Rivierenland ondersteunt de gemeenten in bestuurlijk, beleidsmatig en strategisch opzicht en behartigt de (gezamenlijke) belangen. Zij voert gemeenschappelijke taken uit, waarbij sprake is van flexibele dienstverlening op maat. Regio Rivierenland telt bijna 200 medewerkers. Het is een organisatie met een moderne, zakelijke bedrijfsvoering gericht op resultaat.

Zie voor alle informatie: www.regiorivierenland.nl


Perscontact, niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Marijke van de Goor, communicatieadviseur Regio Rivierenland
Telefoon (0344) 63 85 24
E-mail vandegoor@regiorivierenland.nl

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief