Nieuws.jpg

Nieuws

20 juli 2020

Toekomstgericht werken met toekomstcoaches in Rivierenland

transformatiefondstest-2 (002).jpg

In het voorjaar van 2020 startten in regio Rivierenland een aantal toekomstcoaches. Zij werken samen met jongeren (16-23 jaar) aan diens toekomst. Deze pilot, genaamd 'Toekomstgericht werken met toekomstcoaches', is één van de drie onderdelen uit het Transformatieplan Regio Rivierenland. 

Doel pilot
Het doel van de pilot, die tot eind 2021 loopt, is om de werkwijze en methodiek van toekomstgericht werken te borgen in de regio. In de eerste nieuwsbrief van het Transformatiefonds vertellen de toekomstcoaches hoe zij dit toekomstgericht werken aanpakken.

Waar werken de toekomstcoaches?
De toekomstcoaches zijn van start gegaan in de gemeenten Buren, Maasdriel, Tiel en Culemborg, en onlangs in West Maas en Waal. Later dit jaar starten ze in de gemeente West Betuwe. De gemeenten Zaltbommel en Neder-Betuwe sluiten op een later moment ook aan.

In het project is ervoor gekozen om de welzijnsorganisaties te betrekken die al werkten voor de verschillende gemeenten. Deze welzijnsorganisaties doen dit werk dus als extra opdracht -vanuit het Transformatieplan- naast onder meer het jongerenwerk en welzijnswerk.

De toekomstcoaches zijn op straat te vinden. En verder op de VO-scholen, online op social media via hun persoonlijke kanalen, in verschillende overleggen en bij de activiteiten van de welzijnsstichtingen waar ze in dienst zijn. Jongeren kunnen direct contact zoeken met de toekomstcoach van hun gemeente. Dit mag via app, telefoon, mail, of een DM via Facebook of Instagram. Zij gaan dan in gesprek met de jongeren en stemmen af wat ze voor hen kunnen betekenen. Ook ketenpartners kunnen direct contact opnemen met een toekomstcoach om te overleggen of hij ingezet kan worden.

Over het Transformatiefonds
In 2018 heeft Regio Rivierenland samen met de acht gemeenten een aanvraag gedaan bij het Transformatiefonds - een fonds van VNG en het Rijk om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel een extra impuls te geven. Op basis van deze aanvraag heeft Regio Rivierenland een financiële bijdrage ontvangen voor de jaren 2019-2021.
Het uitgangspunt van de transformatie is om het jeugdbeleid en de voorzieningen efficiënter en effectiever te maken. De jongere krijgt op tijd de hulp die hij/zij nodig heeft. Het uiteindelijke doel is versterken van de eigen kracht van de jongereIn Rivierenland richt het plan zich op het organiseren van een sluitende aanpak binnen de zorg voor de kwetsbare jongeren. Een onderdeel van de aanpak is toekomstgericht werken.  

Meer informatie
Heeft u vragen over de toekomstcoaches en toekomstgericht werken? Neem contact op met projectleider Siri Nouws van Regio Rivierenland: snouws@regiorivierenland.nl / 0344 - 638594. Meer informatie over het Transformatiefonds en toekomstgericht werken is te vinden op de website Rivierenland kan meer

 

Contactgegevens

Contactgegevens vindt u onder elk persbericht.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:
Marijke Toorman
(Communicatie Regio Rivierenland)

e: mtoorman@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55

 

Nieuwsarchief