Nieuws.jpg

Speerpunt Agribusiness Nieuwsarchief

8 juli 2020

Ontwikkeling Innocation Hub: doorpakken in verbinden tuinbouw en bedrijfsleven

fruitteelt appes.jpg

Eerder dit jaar lanceerde een samenwerkingsplatform van de gemeente West Betuwe, het onderwijs en bedrijfsleven de FruitTech Campus. Het doel is om daarmee te werken aan vraaggestuurd onderwijs voor de Nederlandse fruitteelt. Nu is het tijd voor een volgende stap: doorontwikkeling van de FruitTech Campus als opleidings-, kennis- en innovatiecentrum.

 

Innocation Hub
Het  platform heeft een strategische koers uitgezet om de FruitTech Campus door te ontwikkelen als opleidings-, kennis- en innovatiecentrum. Dit gebeurt in nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven, brancheorganisaties, onderwijs en de Proeftuin Randwijk. Een leven-lang-ontwikkelen, leren-onderzoeken-onderzoekend-leren, een versnellling van innovatie in de sector door innovatie en startups in fruit, techniek en data moeten samen zorgen voor een toekomstbestendige fruit(keten). De Fruit Tech Campus werkt hiertoe aan de realisatie van een INNOvation, eduCATION HUB in FruitDelta Rivierenland met Geldermalsen als hart van de campus. 

Fruittech Campus verder als stichting
Om de ambitie te realiseren, hebben de partners besloten als eerste stap een Stichting Fruit Tech Campus op te richten. Hierbij is er een governance gecreëerd met een bestuur bestaande uit vier bestuurders uit het bedrijfsleven, twee uit het onderwijs en twee uit de regio. Dit alles gebeurt onder voorzitterschap van de heer Sjaak van der Tak, voorzitter Glastuinbouw Nederland.

 

 

Nieuwsarchief