Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

29 november 2013

Sociale recherche Regio Rivierenland beëindigt uitkeringsfraude in Tiel

Het team Sociale Recherche van Regio Rivierenland heeft in samenwerking met het Internationaal Bureau Fraude-informatie* in de gemeente Tiel een uitkeringsfraude opgespoord. Een 51-jarige man uit deze gemeente ontving van juli 2008 tot en met januari 2013 ten onrechte een bijstandsuitkering. De aanklacht tegen de man is schending van de inlichtingenplicht. Tegen de man is een rapport opgemaakt.

Eigen woning in de verhuur
Uit het onderzoek bleek dat de man sinds 2007 een woning in zijn land van herkomst bezat. De man verhuurde dit huis gedeeltelijk en verzuimde het bezit van deze woning en de huurinkomsten door te geven aan de Sociale Dienst van de gemeente Tiel. Hierdoor is de gemeente benadeeld voor een bruto bedrag van ruim € 62.000,-. Zij zal dit bedrag terugvorderen.

* Het Internationaal Bureau Fraude-informatie (IBF) is een onderdeel van UWV. Het bureau doet onderzoek naar grensoverschrijdende regelovertreding en fraude op het gebied van de sociale verzekeringen. Opdrachtgevers zijn onder meer gemeenten.

----------------------------------

Over het Team Sociale Recherche Regio Rivierenland
Regio Rivierenland is een samenwerkingsverband van Rivierenlandse gemeenten dat de belangen van regio en gemeenten behartigt en gemeenschappelijke taken uitvoert. Het team Sociale Recherche van Regio Rivierenland vormt een belangrijke schakel in de handhavingsketen van de sociale zekerheid. Naast opsporing van fraude op verzoek van gemeenten is de sociale recherche in een aantal gemeenten ook van dienst bij fraudepreventie.

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief