Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

29 juni 2020

Groen licht voor regionaal programma voortijdig schoolverlaten

Back tot scool VSV.png

Op 15 juni organiseerde RMC Rivierenland een bestuurlijke bijeenkomst voortijdig schoolverlaten. Hier besprak het RMC het regionaal programma met de wethouders onderwijs en bestuurders van het voortgezet- (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in Rivierenland.Na aftrap plannen, nu pakket aan maatregelen
Bij het RMC is de programmacoördinatie belegd. De bijeenkomst was het vervolg op de bijeenkomst in november 2019. Toen hebben de gemeente- en schoolbestuurders het oude regionale programma geëvalueerd en de aftrap gedaan voor de nieuwe plannen. In de tussenliggende maanden hebben alle betrokken partijen hard gewerkt om ook voor 2021-2024 weer een mooi pakket aan maatregelen te ontwikkelen. Doel: zoveel mogelijk jongeren, liefst met een startkwalificatie mee laten doen in de maatschappij.

Inhoud programma 2021-2024
In het programma staan nieuwe maatregelen, maar projecten uit het vorige programma die worden voortgezet. Deze projecten dragen ook de komende jaren nog bij aan de doelstelling.

Nieuw: ouderbetrokkenheid en maatwerk
Nieuw in het programma is aandacht voor ouderbetrokkenheid. Het succes op school wordt voor een jongere groter op het moment dat ouders en school gelijkwaardig met elkaar samenwerken. Daarnaast is naar voren gekomen dat generieke maatregelen en interventies voor een bepaalde groep jongeren niet (meer) werken. Zij hebben maatwerkondersteuning nodig. Het bieden van maatwerk wordt in het programma opgenomen en gefaciliteerd. Ook wordt er budget vrijgemaakt voor innovatieve plannen binnen het voortgezet onderwijs (vo). Dit wordt de komende tijd verder vormgegeven.

Succesvolle projecten voortgezet
Naast deze nieuwe onderdelen in het programma behouden we succesvolle projecten. Zo blijft er aandacht voor (risico)jongeren die overstappen van het vo naar het mbo. En komt er meer aandacht voor jongeren die deze overstap maken van het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Daarnaast blijven de tijdelijke opvangvoorzieningen voor het vo en mbo behouden en wordt de sluitende aanpak voor kwetsbare jongeren doorontwikkeld. Tot slot houden we aandacht voor de aansluiting met de arbeidsmarkt en wordt het Leerwerkbedrijf van ROC Rivor ook komende jaren voortgezet.

Vervolg
Komende maanden werkt RMC Rivierenland de plannen verder uit, zodat uiterlijk 30 september het regionale programma ingediend kan worden ingediend bij het Ministerie van OCW.

 

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
Start aanleg glasvezelnetwerk UB Rivierenland Zaltbommel.jpg
Medio juli gaat de aanleg van het glasvezelnetwerk van Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland van start in de...
Projecten
Arriva.jpg
Met ingang van 10 augustus geldt een nieuwe dienstregeling voor het busvervoer van Arriva in Rivierenland. Deze nieuwe...
CG Dienstverlening
Subsidieaanvraag regionale aanpak vsv 2021-2024 ondertekend.jpg
De samenwerkende gemeenten en onderwijsinstellingen in Rivierenland ondertekenden gisteren de subsidieaanvraag voor het...
Speerpunt Economie en Logistiek
Nieuwe Bestuur LV-R.jpg
Logistics Valley Rivierenland (LV-R) is geboren. De nieuwe stichting heeft al geschiedenis: de voorgangers waren het Platform...
Speerpunt Agribusiness
fruitteelt appes.jpg
Eerder dit jaar lanceerde een samenwerkingsplatform van gemeente West Betuwe, onderwijs en bedrijfsleven de FruitTech Campus,...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
combi_Fruitcorso FruitDelta Rivierenland.jpg
Het Fruitcorso, het oogstfeest van FruitDelta Rivierenland, wordt - samen met de bloemencorso’s - namens de Nederlandse...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar: