Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

29 juni 2020

Groen licht voor regionaal programma voortijdig schoolverlaten

Back tot scool VSV.png

Op 15 juni organiseerde RMC Rivierenland een bestuurlijke bijeenkomst voortijdig schoolverlaten. Hier besprak het RMC het regionaal programma met de wethouders onderwijs en bestuurders van het voortgezet- (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in Rivierenland.Na aftrap plannen, nu pakket aan maatregelen
Bij het RMC is de programmacoördinatie belegd. De bijeenkomst was het vervolg op de bijeenkomst in november 2019. Toen hebben de gemeente- en schoolbestuurders het oude regionale programma geëvalueerd en de aftrap gedaan voor de nieuwe plannen. In de tussenliggende maanden hebben alle betrokken partijen hard gewerkt om ook voor 2021-2024 weer een mooi pakket aan maatregelen te ontwikkelen. Doel: zoveel mogelijk jongeren, liefst met een startkwalificatie mee laten doen in de maatschappij.

Inhoud programma 2021-2024
In het programma staan nieuwe maatregelen, maar projecten uit het vorige programma die worden voortgezet. Deze projecten dragen ook de komende jaren nog bij aan de doelstelling.

Nieuw: ouderbetrokkenheid en maatwerk
Nieuw in het programma is aandacht voor ouderbetrokkenheid. Het succes op school wordt voor een jongere groter op het moment dat ouders en school gelijkwaardig met elkaar samenwerken. Daarnaast is naar voren gekomen dat generieke maatregelen en interventies voor een bepaalde groep jongeren niet (meer) werken. Zij hebben maatwerkondersteuning nodig. Het bieden van maatwerk wordt in het programma opgenomen en gefaciliteerd. Ook wordt er budget vrijgemaakt voor innovatieve plannen binnen het voortgezet onderwijs (vo). Dit wordt de komende tijd verder vormgegeven.

Succesvolle projecten voortgezet
Naast deze nieuwe onderdelen in het programma behouden we succesvolle projecten. Zo blijft er aandacht voor (risico)jongeren die overstappen van het vo naar het mbo. En komt er meer aandacht voor jongeren die deze overstap maken van het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Daarnaast blijven de tijdelijke opvangvoorzieningen voor het vo en mbo behouden en wordt de sluitende aanpak voor kwetsbare jongeren doorontwikkeld. Tot slot houden we aandacht voor de aansluiting met de arbeidsmarkt en wordt het Leerwerkbedrijf van ROC Rivor ook komende jaren voortgezet.

Vervolg
Komende maanden werkt RMC Rivierenland de plannen verder uit, zodat uiterlijk 30 september het regionale programma ingediend kan worden ingediend bij het Ministerie van OCW.

 

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
rea.jpg
Nu alle acht gemeenteraden in Regio Rivierenland het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025 hebben vastgesteld, is de...
Projecten
brug-rhenen.jpg
De Regio’s Foodvalley en Rivierenland, de gemeenten Rhenen, Veenendaal, Neder-Betuwe, Buren, de Economic Board Regio...
CG Dienstverlening
pexels-cedric-fauntleroy-8154421.jpg
1 januari 2022 gaat de nieuwe wet Inburgering in. Het doel van deze wet is dat alle statushouders en gezinsmigranten...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistieke Roadshow2.jpg
Sinds 27 september reist de Logistieke Roadshow door de regio’s Nijmegen, Rivierenland en Achterhoek-Liemers om leerlingen van...
Speerpunt Agribusiness
Voedselbos Betuwewind.jpg
Vanuit de tweede aanvraagronde van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van Fruitdelta Rivierenland van 2021 ontvangen twaalf...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Routenetwerk Rivierenland nieuw2.jpeg
De recreant die fietst, wandelt, vaart of paardrijdt in een van de gemeenten van het Rivierengebied gaat volgend jaar zeker...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.