Nieuws.jpg

Bestuur & Organisatie Nieuwsarchief

30 juni 2020

Proces Regionaal Economisch Ambitiedocument 2021-2024: waar staan we nu?

Proces-Regionaal-Ambitiedocument.jpg

Het proces om tot een Regionaal Economisch Ambitiedocument 2021-2024 te komen is verdeeld in vijf fasen. Over deze procesaanpak hebben de acht gemeenteraden in het voorjaar van 2020 positief besloten. Momenteel zitten we in fase 2: evaluatie en analyse. 

 

Klik hier voor de vijf fasen >>

Interviews, bijeenkomsten, websurvey
Voor fase 2 heeft het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland een extern bureau – het samenwerkingsverband BCI en Haskoning/DHV – opdracht gegeven voor de uitvoering. Met de betrokken wethouders, ambtenaren en verbonden partijen als Greenport, RBT, Logistic Valley Rivierenland en RW-POA zijn afspraken gemaakt voor een (digitaal) interview. De gemeenteraden zijn bij dit proces betrokken via een websurvey en twee digitale bijeenkomsten waarvoor men zich aan kon melden. Ook zijn alle RIF-aanvragers uit de periode 2017-2019 benaderd voor het invullen van een websurvey. We wilden ook graag hun mening horen over het functioneren van het RIF als onderliggend instrument.

Coronavirus: langere looptijd fase 2
Vanwege een zorgvuldig besluitvormingsproces en de omschakeling in werkwijze door het coronavirus, zal de uitvoering van fase 2 een langere doorlooptijd hebben. Het eindresultaat van fase 2 staat voor september op de agenda van het AB.

Nieuwsarchief