Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

4 oktober 2013

Project Regiocontract: € 225.000 t.b.v. laaggeletterdheid en digibetie bij schoolkinderen

Op donderdag 3 oktober heeft de Programmaraad Zelfredzaam van Regio Rivierenland een voorstel aangenomen ter bestrijding van laaggeletterdheid. Bibliotheek Rivierenland krijgt € 225.000,- uit het Regiocontract om het programma ‘De Bibliotheek op School’ in de hele regio verder uit te rollen.

Pijlers ‘De Bibliotheek op School’
Met ‘De Bibliotheek op School’ maken de tien samenwerkende gemeenten van Regio Rivierenland en de Bibliotheek zich samen sterk voor een belangrijke stap in de vroege preventie van laaggeletterdheid en digibetie in de regio. Het is een programma waarin bibliotheken hun expertise op het terrein van leesbevordering en informatievaardigheden rechtstreeks op de basisscholen brengen. De inzet van bevlogen en deskundige lees-/mediacoaches, in combinatie met een aantrekkelijke schoolbibliotheek voorzien van een actuele collectie, zijn pijlers van het programma. Evenals de monitoring op resultaten en borging in het beleid van zowel bibliotheek als de school.

Lezen niet meer vanzelfsprekend
Met een aantrekkelijke collectie boeken en de activiteiten van lees-/mediacoaches op school zetten gemeente, onderwijs en bibliotheek samen in op een vroege preventie van laaggeletterdheid en digibetie. Er zijn momenteel 1,5 miljoen laaggeletterden en 1,6 miljoen digitaal ongeletterden in Nederland. Voor een groeiend aantal kinderen, jongeren en volwassenen is lezen geen vanzelfsprekende bezigheid meer. Ook het verwerven van goede informatievaardigheden en mediawijsheid worden steeds belangrijker. Er is een duidelijke relatie tussen het lezen van boeken en het terugdringen van taalachterstanden en laaggeletterdheid. Veel lezen stimuleert de taalontwikkeling en het cognitieve leervermogen van kinderen. Zo levert een kwartier vrij lezen per dag een kind op jaarbasis 1.000 nieuwe woorden op.

Veellezers scoren hoger
Van vrij-lezenprogramma’s, die langer dan een jaar duren, is bekend dat ze bijna zonder uitzondering tot hogere scores op begrijpend lezen leiden. Het lezen van boeken houdt positief verband met scores op alle onderdelen van de Citotoets, waarbij het niveau en de moeilijkheidsgraad van gelezen boeken van positieve invloed is op de Cito-scores.

Aanbod creëert vraag
‘De Bibliotheek op School’ vindt gretig aftrek in Rivierenland. Sinds de start in 2011 maakten al 35 scholen gebruik van het programma. In de afgelopen maanden hebben 20 nieuwe scholen ‘Bibliotheek op School’ gekregen. De reacties uit het onderwijs zijn bijzonder positief. Directies, leerkrachten, ouders en kinderen zijn allemaal even blij met de bibliotheekactiviteiten en de boekencollecties op school. Deze week startten twee scholen in de gemeenten Druten met ‘Bibliotheek op School’. Een artikel in De Gelderlander, dat verslag uitbracht van de feestelijke opening, was aanleiding voor twee scholen uit een naburige gemeente om Bibliotheek Rivierenland te bellen met de vraag of ‘Bibliotheek op School’ ook bij hun kan worden uitgerold.

Zie voor meer informatie 'De Bibliotheek op School'.


- Einde persbericht -

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Willy Blom, Manager Projecten
Telefoon (0344) 63 99 40 / 06 13 30 40 97
E-mail willy.blom@bibliotheekrivierenland.nl
Website www.bibliotheekrivierenland.nl

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief