Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

27 mei 2020

COLUMN - Leerplichtambtenaren in coronatijd

Onderwijs thuis in coronatijd.jpg

De scholen gaan weer voorzichtig open, maar dat is in de afgelopen tijd anders geweest. Door de sluiting van de onderwijsinstellingen kwam de schoolplicht van jongeren onder de 18 jaar te vervallen. Daarmee leek het voor Team Leerplicht van Regio Rivierenland even een rustige tijd te worden. Leek... 

Al snel werd duidelijk dat we onze menskracht wel degelijk in konden zetten, maar met een andere focus: signaleren van jongeren in moeilijke situaties (doordat zij bijvoorbeeld hun huiswerk niet maken). En in beeld brengen van kwetsbare of onzichtbare jongeren die het in deze periode juist extra moeilijk hebben.

In de media werd verkondigd dat ‘de Leerplichtambtenaren hun bonnenboekje thuis zouden laten’. Van dat imago zijn we gelukkig al af. Immers deelt een leerplichtambtenaar geen boetes uit, maar zorgt deze voor een borging van de schoolgang, desnoods met een proces-verbaal. Dit handhavende middel is echter niet van toepassing doordat er geen Leerplichtwet (bezoekplicht) meer van kracht is tijdens de corona crisis.

Wat dan wel? Als team hebben we voortdurend de afstemming gezocht met de scholen om te bezien of jongeren wel in beeld waren (of bleven). Naast het informeren van de scholen over de formele gang van zaken, is er met name ingezet op laagdrempelige communicatie met jongeren, hun ouders en de zorgketen. De leerplichtambtenaren hebben als gesprekspartner gediend voor ouders en scholleiders die zorgen of vragen hadden over de huidige situatie. Daarnaast hebben huisbezoeken en telefoongesprekken met ouders ervoor gezorgd dat jongeren weer hun onderwijs hebben hervat. In gevallen waar de leerplichtambtenaar op de hoogte was van de zorgelijke thuissituatie, heeft afstemming vaak geleid tot een noodopvang voor het kind. En daarmee dus tot een veilige leeromgeving.

Het thuisonderwijs levert een nieuwe kijk op de huidige Leerplichtwet 1969. Sommige kinderen gedijen bij het (gedeeltelijk) thuisonderwijs, daar waar anderen zoekende zijn. Het geeft onze maatschappij in ieder geval stof tot nadenken over de inrichting van het huidige onderwijssysteem. Duidelijk is geworden dat onze jeugd, hun ouders en bovenal de scholen zeer veerkrachtig zijn geweest in deze crisissituatie. Deze flexibiliteit is van onschatbare waarde voor jongeren.

De komende tijd blijft Team Leerplicht actief betrokken bij jeugdigen waarbij de schoolgang (mogelijk) stagneert. De preventieve, moderne wijze van het uitvoeren van de Leerplichttaken staat zeker in deze tijd nog meer centraal. We pakken voortijdig schoolverlaten, ondanks het ontbreken van handhavende middelen, grondig aan: door een brede samenwerking, een fijn gesprek of een noodzakelijk duwtje in de rug borgen we ten alle tijden het recht op onderwijs!

Emmanouil Levendis, leerplichtambtenaar
Team Leerplicht, Regio Rivierenland

Meer informatie over het werk van de leerplichtambtenaren? Kijk op Team Leerplicht

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
Poster RSV_dec 2018.png
Deze zomer is een eerste conceptversie van de Strategische FruitDelta Gebiedsagenda opgeleverd. Op advies van de bestuurlijke...
Projecten
Veilingterrein Tiel.jpg
Tien Gelderse woningbouwprojecten hebben een aanvraag ingediend voor de Woningbouwimpuls (WBI) van het Rijk. Twee daarvan,...
CG Dienstverlening
0001.jpg
Afgelopen schooljaar speelden de coronamaatregelen een grote rol voor leerlingen, scholen én ook op het werk van...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistics-Valley-1024x625.png
Scholengemeenschap KWC in Culemborg is op 4 oktober de startlocatie van de Week van de Logistiek in Rivierenland. De Roadshow...
Speerpunt Agribusiness
Laanboomhuis-logo-1024x858.jpg
Na ruim een jaar zonder bijeenkomsten zat netwerkorganisatie (en FruitDelta-samenwerkingspartner) Greenport Gelderland op 10...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Rivierenland.jpg
Provincie Gelderland, Stichting Achterhoek Toerisme, Veluwe Alliantie, Regio Rivierenland en Groene Metropoolregio...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.