Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

26 mei 2020

Online workshops over A2 Deil-Vught

A2 Waardenburg.png

Op 18 en 19 mei heeft de projectorganisatie van de MIRT-verkenning A2 Deil-Vught digitale workshops gehouden voor burgers en bedrijven. Zij gingen het gesprek met elkaar aan over de eerste beelden die moeten leiden tot de beste oplossing voor de doorstroming op de A2 Deil-Vught op de lange termijn. Tientallen mensen woonden deze digitale workshops bij.

 

De samenwerkende partijen* hebben de vier kansrijke alternatieven die er nu nog liggen onderzocht. Zij hebben gekeken in hoeverre het doorstromingsprobleem wordt opgelost, wat de impact is op het milieu en de leefomgeving en wat de kosten zijn. Tijdens de workshops zijn de voor- en nadelen van de kansrijke alternatieven besproken op basis van de onderzoeksresultaten. Op basis hiervan is met de deelnemers het gesprek gevoerd over wat volgens hen op dit moment de beste (combinatie van) maatregelen zouden kunnen zijn voor de A2 tussen Deil en Vught.

Waardenburg
Op 20 mei is er vervolgens een aparte digitale bijeenkomst voor de bewoners en bedrijven van Waardenburg georganiseerd. Ook deze bijeenkomst telde ruim 60 deelnemers. De deelnemers zijn bijgepraat over de laatste ontwikkelingen en konden aangeven waar zij in de vier varianten voor Waardenburg kansen of knelpunten zien. Deze gesprekken zullen samen met de gemeente West Betuwe voorgezet worden.

Presentaties van de workshops
De presentaties van de workshops zijn terug te vinden op: 
https://www.mirta2deilvught.nl/actueel/de+informatie+uit+eerdere+bijeenkomsten/default.aspx

Op de website www.A2inbeeld.nl is alle informatie te vinden over de alternatieven, de afwegingsinformatie en wat er besloten wordt in het voorkeursalternatief.

Eerdere nieuwsberichten
Hieronder vindt u de eerdere nieuwsberichten over de digitale workshops: 

https://www.regiorivierenland.nl/news/593/139/Digitaal-in-gesprek-over-verkeersproblemen-Waardenburg-en-A2
https://www.regiorivierenland.nl/news/587/154/Vervolg-digitale-workshops-A2-Deil-Vught-op-18-19-en-20-mei

Nieuwsbrief ontvangen? 
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van de A2? Meld u dan aan voor de nieuwbrief op: www.mirta2deilvught.nl

*: Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincies Noord-Brabant en Gelderland, de gemeente ’s-Hertogenbosch en de Regio Rivierenland werken samen aan het verbeteren van de doorstroming van de A2. Om dit te bereiken, werken zij aan een MIRT-verkenning. Dit is een onderzoek om te komen tot één oplossing die de voorkeur heeft. Inmiddels zijn uit deze verkenning een aantal mogelijke oplossingen gekomen. Eind 2020 kiest de minister er één uit. Deze oplossing werken ze de komende jaren verder uit in een ontwerp. Meer informatie: www.mirta2deilvught.nl.

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief