Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

14 mei 2020

Digitaal in gesprek over verkeersproblemen Waardenburg en A2

A2 Waardenburg.png

De A2 tussen knooppunten Deil en Vught is druk. Daar hebben diverse dorpen in West Betuwe last van. Om de doorstroming van het verkeer te verbeteren, zijn maatregelen nodig op de snelweg en in Waardenburg. De projectgroep A2 Deil – Vught, provincie Gelderland en de gemeente West Betuwe willen met inwoners in gesprek over de problemen en oplossingen. Dat gebeurt op 20 mei tussen 19.00 en 21.00 uur. Er is dan een digitale informatiebijeenkomst via Webex.

  

De informatiebijeenkomst is een vervolg op de digitale sessies van 30 maart. Er waren toen ongeveer 120 mensen aanwezig. De input van deze bijeenkomst is inmiddels verwerkt. De resultaten worden gepresenteerd. Daarbij wordt gekeken naar de situatie van de A2 tussen Deil en Vught en naar de specifieke problemen en oplossingen in Waardenburg en omgeving. Ook wordt ingezoomd op de onderzoeksresultaten en de voor- en nadelen per mogelijke oplossing. De experts van het project A2 Deil – Vught, provincie Gelderland en de gemeente West Betuwe gaan daarover graag in gesprek.

Digitale bijeenkomst bijwonen
De digitale bijeenkomst is bij te wonen via de applicatie Webex. Op de website www.mirta2deilvught.nl wordt duidelijk uitgelegd hoe dat werkt. Vooraf aanmelden is verplicht. Dat kan tot 20 mei 12.00 uur door een mail te sturen naar waardenburg@regiorivierenland.nl. Kort voor de bijeenkomst wordt via dit e-mailadres alle informatie gedeeld. Om deel te nemen is een smartphone, tablet, laptop of computer nodig. Het is handig als het apparaat een camera en microfoon heeft. Dit is echter niet noodzakelijk. Na de sessie is alle informatie terug te vinden op de hierboven genoemde website.

MIRT-verkenning
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincies Noord-Brabant en Gelderland, de gemeente ’s-Hertogenbosch en de Regio Rivierenland werken samen aan het verbeteren van de doorstroming van de A2. Om dit te bereiken, werken zij aan een MIRT-verkenning. Dit is een onderzoek om te komen tot één oplossing die de voorkeur heeft. Inmiddels zijn uit deze verkenning een aantal mogelijke oplossingen gekomen. Eind 2020 kiest de minister er één uit. Deze oplossing werken ze de komende jaren verder uit in een ontwerp. Meer informatie staat op www.mirta2deilvught.nl.

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief