Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

12 mei 2020

Bestuurders spreken dank en steun uit aan scholen in Rivierenland

bedankje.jpg

De medewerkers van scholen voor voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) zijn op 6 mei in het zonnetje gezet. De wethouders onderwijs die onderdeel uitmaken van de stuurgroep voortijdig schoolverlaten, verrasten de scholen met een attentie. Hiermee spraken zij hun dank en waardering uit voor de enorme inspanningen van de scholen om het onderwijs op afstand door te laten gaan.

De -zoete- attentie werd vergezeld door een persoonlijke brief van de wethouders Marcel Melissen (gemeente Tiel), Collin Stolwijk (gemeente Culemborg) en Govert van Bezooijen (gemeente West Betuwe): “Afgelopen weken waren voor de scholen een zeer bijzondere periode vanwege alle maatregelen rondom het coronavirus en dat heeft veel van jullie gevraagd. Langs deze weg willen wij namens de stuurgroep voortijdig schoolverlaten onze waardering en dank uitspreken voor alle flexibiliteit, creativiteit en inzet om alle leerlingen op afstand onderwijs te geven, in beeld te houden en te ondersteunen.”

Steun
Dankzij alle inspanningen neemt het risico flink af dat leerlingen uit beeld raken en op den duur voortijdig uit kunnen vallen uit het onderwijs. Naast de waardering voor de afgelopen periode, was de attentie ook een moment om aan de scholen steun te betuigen, zodat zij met diezelfde energie kunnen toewerken naar de opening van de scholen vanaf 1 juni.

Stuurgroep voortijdig schoolverlaten
De stuurgroep voortijdig schoolverlaten is een samenwerking tussen gemeenten en onderwijsinstellingen in Rivierenland en het Ministerie van OCW. De samenwerking is gericht op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en het zo goed mogelijk laten participeren van (kwetsbare) jongeren. De coördinatie van de samenwerking is belegd bij RMC Regio Rivierenland.

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
Poster RSV_dec 2018.png
Deze zomer is een eerste conceptversie van de Strategische FruitDelta Gebiedsagenda opgeleverd. Op advies van de bestuurlijke...
Projecten
Veilingterrein Tiel.jpg
Tien Gelderse woningbouwprojecten hebben een aanvraag ingediend voor de Woningbouwimpuls (WBI) van het Rijk. Twee daarvan,...
CG Dienstverlening
0001.jpg
Afgelopen schooljaar speelden de coronamaatregelen een grote rol voor leerlingen, scholen én ook op het werk van...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistics-Valley-1024x625.png
Scholengemeenschap KWC in Culemborg is op 4 oktober de startlocatie van de Week van de Logistiek in Rivierenland. De Roadshow...
Speerpunt Agribusiness
Laanboomhuis-logo-1024x858.jpg
Na ruim een jaar zonder bijeenkomsten zat netwerkorganisatie (en FruitDelta-samenwerkingspartner) Greenport Gelderland op 10...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Rivierenland.jpg
Provincie Gelderland, Stichting Achterhoek Toerisme, Veluwe Alliantie, Regio Rivierenland en Groene Metropoolregio...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.