Nieuws.jpg

Contractgestuurde Dienstverlening Nieuwsarchief

12 mei 2020

Bestuurders spreken dank en steun uit aan scholen in Rivierenland

bedankje.jpg

De medewerkers van scholen voor voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) zijn op 6 mei in het zonnetje gezet. De wethouders onderwijs die onderdeel uitmaken van de stuurgroep voortijdig schoolverlaten, verrasten de scholen met een attentie. Hiermee spraken zij hun dank en waardering uit voor de enorme inspanningen van de scholen om het onderwijs op afstand door te laten gaan.

De -zoete- attentie werd vergezeld door een persoonlijke brief van de wethouders Marcel Melissen (gemeente Tiel), Collin Stolwijk (gemeente Culemborg) en Govert van Bezooijen (gemeente West Betuwe): “Afgelopen weken waren voor de scholen een zeer bijzondere periode vanwege alle maatregelen rondom het coronavirus en dat heeft veel van jullie gevraagd. Langs deze weg willen wij namens de stuurgroep voortijdig schoolverlaten onze waardering en dank uitspreken voor alle flexibiliteit, creativiteit en inzet om alle leerlingen op afstand onderwijs te geven, in beeld te houden en te ondersteunen.”

Steun
Dankzij alle inspanningen neemt het risico flink af dat leerlingen uit beeld raken en op den duur voortijdig uit kunnen vallen uit het onderwijs. Naast de waardering voor de afgelopen periode, was de attentie ook een moment om aan de scholen steun te betuigen, zodat zij met diezelfde energie kunnen toewerken naar de opening van de scholen vanaf 1 juni.

Stuurgroep voortijdig schoolverlaten
De stuurgroep voortijdig schoolverlaten is een samenwerking tussen gemeenten en onderwijsinstellingen in Rivierenland en het Ministerie van OCW. De samenwerking is gericht op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en het zo goed mogelijk laten participeren van (kwetsbare) jongeren. De coördinatie van de samenwerking is belegd bij RMC Regio Rivierenland.

Nieuwsarchief