Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

11 mei 2020

Vervolg digitale workshops A2 Deil-Vught op 18, 19 en 20 mei

A2 Waardenburg.png

De snelweg A2 tussen de knooppunten Deil en Vught groeit in de toekomst uit tot één van de grootste fileknelpunten van Nederland. Om de doorstroming van het verkeer te verbeteren, zijn maatregelen nodig. Het project MIRT-verkenning A2 Deil-’s-Hertogenbosch-Vught gaat over maatregelen voor de lange termijn. In het project werken het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincies Noord-Brabant en Gelderland, de gemeente ’s-Hertogenbosch en Regio Rivierenland stap voor stap toe naar de beste oplossing. Om bewoners, bedrijven en andere stakeholders hierbij te betrekken, organiseren zij -digitale- workshops. Een eerste reeks digitale workshops vond plaats in maart van dit jaar. Hierop komt een vervolg, met digitale workshops op 18 en 19 mei. Op 20 mei is er een speciale workshop voor bewoners en andere stakeholders van Waardenburg.

Hieronder vindt u de uitnodiging voor de workshops A2- Deil-Vught op 18 en 19 mei

UITNODIGING

In het project MIRT-verkenning A2 Deil-Vught werken we stap voor stap toe naar de beste oplossing. Graag betrekken we u bij de stappen die we zetten. De volgende workshops staan gepland op 18 en 19 mei 2020. Wij nodigen u van harte uit om met ons mee te denken en deel te nemen aan de workshops.

Waar gaan de workshops over?
De workshops gaan over wat de beste oplossing is om de doorstroming op de lange termijn te verbeteren: het voorkeursalternatief. Hiervoor hebben we de vier kansrijke alternatieven die er nu nog liggen, onderzocht.   We hebben gekeken in hoeverre het doorstromingsprobleem wordt opgelost, wat de impact is op het milieu en de leefomgeving en wat de kosten zijn. Tijdens de workshops bespreken we de voor- en nadelen van de kansrijke alternatieven op basis van de onderzoeksresultaten. Daarnaast vragen we u om aan te geven wat volgens u de beste (combinatie van) maatregelen is voor de A2 tussen Deil en Vught.

U kunt zich voorbereiden op de workshops door vooraf de website www.a2inbeeld.nl te bekijken. Rond 15 mei is de website geactualiseerd met de benodigde informatie voor de workshops.

Uw inbreng nemen we mee in de afweging naar het voorkeursalternatief. Dit kan één van de kansrijke alternatieven zijn of een combinatie daarvan. In het najaar van 2020 presenteren we het resultaat in de Ontwerp Structuurvisie. Dan kunt u ook een zienswijze indienen.

Hoe kunt u meedoen?
De workshops vinden plaats via Zoom of een ander digitaal platform op:

  • Maandag 18 mei van 19:00 - 21:00 uur
  • Dinsdag 19 mei van 19:00 - 21:00 uur

U kunt zelf kiezen welke workshop u volgt, deze zijn inhoudelijk hetzelfde. Tijdens de bijeenkomsten gaan we  in op verschillende delen van het traject, zodat u gericht mee kunt denken over het deel waar uw interesse ligt.

Inloggen kan vanaf 18:30 uur. Aanmelden is niet nodig. Op www.mirta2deilvught.nl vindt u binnenkort de link naar de bijeenkomsten.

Extra workshop voor het gebied rondom Waardenburg
Op 20 mei organiseren we een extra workshop voor het gebied rondom Waardenburg. Er wordt dan gekeken naar de situatie van de A2 tussen Deil en Vught en naar de specifieke problemen en oplossingen in Waardenburg.  Meer informatie over deze workshop volgt.

Achtergrond van het project
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincies Noord-Brabant en Gelderland, de gemeente ’s-Hertogenbosch en de Regio Rivierenland werken samen aan het verbeteren van de doorstroming van de A2 en de bereikbaarheid van de regio. Om dit te bereiken, werken we aan een MIRT-verkenning. Eenvoudig gezegd is dit een onderzoek waarin we van veel mogelijke oplossingen toewerken naar één oplossing die de voorkeur heeft. Inmiddels zijn er bij deze verkenning nog 4 oplossingen over. Eind 2020 stelt de minister de uiteindelijke oplossing vast. Het zogeheten voorkeursalternatief beschrijft hoe we het fileprobleem op de A2 op willen lossen. We werken het voorkeursalternatief in de jaren daarna tot in detail uit. Meer informatie over het project vindt u op www.mirta2deilvught.nl.

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
Geert Teisman.jpeg
Vrijdag 5 november ontmoetten de collegeleden van de acht Regiogemeenten elkaar op de periodieke Collegedag. Het programma...
Projecten
Variant algemeen Rivierenland.jpeg
Wat doen de inwoners van de regio Rivierenland al om hun omgeving klaar te stomen voor klimaatverandering? Met Swipocratie...
CG Dienstverlening
pexels-misha-voguel-7326713.jpg
In Rivierenland start een Regionaal Expertteam (RET) voor complexe casussen in de jeugdzorg. Dit team bestaat uit experts van...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistieke Roadshow2.jpg
Sinds 27 september reist de Logistieke Roadshow door de regio’s Nijmegen, Rivierenland en Achterhoek-Liemers om leerlingen van...
Speerpunt Agribusiness
Laanboomhuis-logo-1024x858.jpg
Na ruim een jaar zonder bijeenkomsten zat netwerkorganisatie (en FruitDelta-samenwerkingspartner) Greenport Gelderland op 10...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Routenetwerk Rivierenland nieuw2.jpeg
De recreant die fietst, wandelt, vaart of paardrijdt in een van de gemeenten van het Rivierengebied gaat volgend jaar zeker...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.