Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

24 april 2020

Team Wmo/Jeugd handen vol aan coronacrisis

coronavirus.jpg

Het werk van het team Wmo/Jeugd stond de afgelopen weken grotendeels in het teken van de coronacrisis. Zorgaanbieders en gemeenten hebben veel vragen over hoe zij moeten handelen in het verwijzen naar en bieden van zorg. Deze vragen probeert team Wmo/Jeugd zo adequaat mogelijk te beantwoorden. Daarnaast heeft het team bovenregionaal een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van een aantal inhoudelijke memo’s. 

Tijdelijke declaratierichtlijnen
Team Wmo/Jeugd heeft tijdelijke declaratierichtlijnen voor Wmo, Jeugdhulp en Beschermd Wonen opgesteld. Daarmee wordt duidelijkheid geboden aan zorgaanbieders in deze onzekere tijd. Team Wmo Jeugd en vertegenwoordigers van de gemeenten werken nu aan de technische uitwerking van deze declaraties.

Noodopvang kinderen
Team Wmo/Jeugd heeft daarnaast, via de deelname in de werkgroep Zorg en Jeugd van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid, meegewerkt aan opstellen van richtlijnen voor kinderen in risicogezinnen. Deze richtlijnen zijn erop gericht kinderen in kwetsbare gezinnen hulp te kunnen bieden als er risico is op een escalerende thuissituatie. Voor deze kinderen moet noodopvang op school mogelijk zijn. Gemeenten kunnen binnen deze richtlijnen zelf de invulling vormgeven in overleg met betrokken partijen.

Dagbesteding en dagbehandeling
Voor de dagbesteding en dagbehandeling voorzieningen heeft het team ook het advies afgegeven om deze voorzieningen waar mogelijk (opnieuw) te laten doorgaan. Dit geldt voor de cliënten bij wie het risico op escalatie in de thuissituatie groot is.

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief