Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

24 april 2020

Fietsplan als basis voor toekomstbestendig en veilig fietsnetwerk

Fietsplan.jpg

Het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland heeft op 8 april ingestemd met het Regionaal Fietsplan als uitvoering van het Uitvoeringsplan Mobiliteit. Met dit Uitvoeringsplan wordt regionaal samengewerkt aan een toekomstbestendig en veilig fietsnetwerk. Op basis van dit fietsplan kunnen de gemeenten, die wegbeheerder zijn, nu verder werken aan verbeteren van de fietsinfrastructuur.

Klik hier om het fietsplan te lezen >>

Het fietsplan beschrijft hoe een toekomstbestendig en veilig fietsnetwerk voor de regio eruit zou moeten zien. Dit zijn directe, snelle en verkeersveilige routes die samen een compleet netwerk vormen en de kernen in de regio met elkaar verbinden. Het gaat hier om verschillende soorten routes: regionale snelle fietsroutes die de fietsruggengraat van de regio gaan vormen, toevoerroutes die de snelle fietsroutes voorzien van fietsers, door- en schoolfietsroutes en recreatieve routes. Deze routes worden in het plan uitgewerkt naar verbeterpunten.

Kansen
In het Regionaal Fietsplan brengen we de ontbrekende schakels in beeld om het fietsnetwerk en de fietsinfrastructuur te verbeteren, zodat werklocaties, scholen en andere (recreatieve) voorzieningen op grotere afstanden bereikbaar worden. Daarnaast slaat het plan een brug tussen het provinciale hoofdfietsnetwerk en het lokale, fijnmazige gemeentelijke netwerk. Het fietsplan biedt de mogelijkheid om afspraken met de provincie Gelderland te maken om het regionale fietsnetwerk van Rivierenland compleet te maken.

De fiets als alternatief
Met de opkomst van de fiets 2.0, snellere fietsen zoals e-bike en speed-pedelec, biedt juist de fiets in een diffuus gebied als Rivierenland kansen als alternatief vervoermiddel. Door het fietsnetwerk, de werklocaties en OV-knooppunten op elkaar aan te sluiten bieden we inwoners, werknemers en recreanten de mogelijkheid om eenvoudiger van vervoermiddel te wisselen. Ook functioneren de stations als ‘poort naar achterland’. Dat maakt de regio aantrekkelijk en bereikbaar voor de recreatieve bezoekers. Hierdoor kunnen we bijdragen aan de provinciale ambitie dat 35% van het totaal aantal verplaatsingen in 2030 met de fiets moet zijn. Daarom zullen we naast een goed netwerk ook het fietsgebruik gaan stimuleren.

Verdere verkenning en fietsstimulering
Regio Rivierenland is geen wegbeheerder. Het is nu aan de gemeenten om geld vrij te maken om de knelpunten in hun gemeente op te lossen die in het Regionaal Fietsplan zijn opgenomen. Als wegbeheerder kunnen zij hiervoor een deel van deze kosten via een subsidie van provincie Gelderland terugkrijgen.

Regio Rivierenland gaat verder met verkennen van het verbeteren van de fietsruggengraat in de regio. Deze loopt langs de A2-as van gemeente Zaltbommel tot gemeente Culemborg en parallel aan de A15-as vanaf West Betuwe, via gemeente Tiel naar gemeente Neder-Betuwe of onder de Waal verder via gemeente West Maas en Waal. Daarnaast zal worden ingezet op fietsstimuleringsprogramma’s om meer fietsverplaatsingen in de regio te realiseren.

 

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
Geert Teisman.jpeg
Vrijdag 5 november ontmoetten de collegeleden van de acht Regiogemeenten elkaar op de periodieke Collegedag. Het programma...
Projecten
Variant algemeen Rivierenland.jpeg
Wat doen de inwoners van de regio Rivierenland al om hun omgeving klaar te stomen voor klimaatverandering? Met Swipocratie...
CG Dienstverlening
pexels-misha-voguel-7326713.jpg
In Rivierenland start een Regionaal Expertteam (RET) voor complexe casussen in de jeugdzorg. Dit team bestaat uit experts van...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistieke Roadshow2.jpg
Sinds 27 september reist de Logistieke Roadshow door de regio’s Nijmegen, Rivierenland en Achterhoek-Liemers om leerlingen van...
Speerpunt Agribusiness
Laanboomhuis-logo-1024x858.jpg
Na ruim een jaar zonder bijeenkomsten zat netwerkorganisatie (en FruitDelta-samenwerkingspartner) Greenport Gelderland op 10...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Routenetwerk Rivierenland nieuw2.jpeg
De recreant die fietst, wandelt, vaart of paardrijdt in een van de gemeenten van het Rivierengebied gaat volgend jaar zeker...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.