Nieuws.jpg

Persberichten Nieuwsarchief

26 september 2013

Zakendoen met gesloten beurs op De Beursvloer op 2 december

logo-samen-voor-rivierenlan.png
Ondernemers, verenigingen, stichtingen, onderwijs en overheid uit de regio Rivierenland zijn op 2 december welkom bij De Beursvloer in Geldermalsen. Zij ontmoeten elkaar, netwerken en handelen in maatschappelijke betrokkenheid. Met gesloten beurs worden ter plekke matches gemaakt. Geld is taboe. Het gaat om uitwisseling van kennis, helpende handen, faciliteiten, materialen en contacten.

In het kort...
Wat? De Beursvloer
Doel? Waardevolle nieuwe verbindingen leggen tussen bedrijf en samenleving in de regio
Waar? De Lingeborgh in Geldermalsen
Aanmelden? Op www.samenvoorrivierenland.nl
Informatie? Reggy Broekhuijse, telefoonnummer 06-15071500.

Juist nu noodzaak voor nieuwe verbindingen
In deze tijd moeten veel maatschappelijke organisaties op zoek naar nieuwe, creatieve manieren om goed te kunnen blijven voortbestaan. Tegelijk zijn er veel bedrijven die zich betrokken voelen bij de lokale en regionale samenleving en die graag hun steentje willen bijdragen. Misschien niet zozeer met geld, maar eerder met bijvoorbeeld specifieke kennis, ervaring of faciliteiten. Dit zogenoemde ‘maatschappelijk betrokken ondernemen’ is ook interessant voor bedrijven omdat het vaak positieve pr en betrokken medewerkers oplevert.

Dubbele winst, zonder geld
Het is echter niet altijd even gemakkelijk elkaar te vinden. Ook is het soms best een uitdaging verder te kijken dan alleen naar sponsorgelden. Daarom is er De Beursvloer. Vrijwilligers- of maatschappelijke organisaties vragen niet om geld, maar om kennis, toegang tot netwerken, materiaal, faciliteiten en creativiteit. Of gewoon handen om het één en ander voor elkaar te krijgen. Bedrijven hoeven hun financiële middelen niet aan te spreken, maar maken juist gebruik van andere mogelijkheden om iets voor hun directe samenleving te betekenen. Maatschappelijke organisaties stellen hier uiteraard iets tegenover. De match moet voor beide partijen een win-win situatie opleveren.

Structurele opzet
De Beursvloer in Geldermalsen wordt georganiseerd door Samen voor Rivierenland, een nieuwe organisatie van en voor betrokken ondernemers en organisaties in de regio. Het doel van Samen voor Rivierenland is het lokale en regionale bedrijfsleven te ondersteunen bij het invullen van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen op een passende én lonende manier. Na Geldermalsen zal De Beursvloer ook in andere gemeenten plaatsvinden. Andere activiteiten van Samen voor Rivierenland zijn het organiseren van maatschappelijke teamuitjes en teambuildingsdagen, workshops, themabijeenkomsten rond lokale maatschappelijke vraagstukken die ondernemers raken en matchmaking-op-maat tussen commerciële en ideële organisaties. Samen voor Rivierenland wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van het programma Zelfredzaam van Regio Rivierenland, het Coöperatiefonds van Rabobank West-Betuwe en betrokken partners.

Aanmelden Beursvloer
Heeft u interesse? Dan kunt u zich aanmelden via de website www.samenvoorrivierenland.nl. Hier vindt u ook meer informatie. U kunt hiervoor ook Reggy Broekhuijse bellen, telefoonnummer 06-15071500.

*****

Noot voor de redactie
- Meer informatie over Samen voor Rivierenland en De Beursvloer bij Reggy Broekhuijse, 06-15071500 en reggy@samenvoorrivierenland.nl
- Meer informatie over het Regio programma Zelfredzaam bij Jessica Aarnink, 0418-681643 en jeaarnink@zaltbommel.nl
- Meer informatie over de samenwerking met de Rabobank bij Henk Bolt, 0344-62 99 82 en h.w.bolt@westbetuwe.rabobank.nl

Contactgegevens


De contactgegevens betreffende het onderwerp in het persbericht vindt u onder elk persbericht.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:
Karin Giesen of Marijke Toorman
(Communicatie Regio Rivierenland)

e: info@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55

Nieuwsarchief