Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

23 april 2020

Nederland slim benutten: de Kracht van Oost

Rivierenland.jpg

Provincie Overijssel en Gelderland hebben het initiatief genomen om samen met de regio’s een stevige gemeenschappelijke lobbyboodschap af te geven aan Den Haag vanwege de voorbereidingen van de verkiezingen in 2021. Deze gezamenlijke kernboodschap, inclusief de vertaling van elke regio naar concrete oplossingen voor landelijke vraagstukken, is vanaf medio 2020 te vinden op een speciale website. 

Gebruikmaken van de Kracht van Oost
Met deze website, die half mei in de lucht gaat en waarover wij zullen communiceren, roepen de provincies en regio’s in Oost Nederland de politieke partijen op gebruik te maken van de Kracht van Oost, de regio’s te ondersteunen en de aangedragen oplossingen beschikbaar te stellen aan de rest van Nederland. 

Regio FruitDelta Rivierenland kreeg, net zoals de andere zeven regio’s, de mogelijkheid om te laten zien hoe zij bijdraagt aan Rijksdoelstellingen als:

  • betaalbaar wonen, waarvoor goede verbindingen over weg en spoor essentieel zijn;
  • de grote transitie-opgaven, zoals die op het terrein van energie;
  • de transitie van de landbouw, gezonde voeding en klimaatadaptatie;
  • MKB-/(familie)bedrijven, waar werk wordt gemaakt van de human capital-agenda.

Uitdagingen
Onze uitdagingen liggen ook op het gebied van bereikbaarheid, klimaatverandering, energieverbruik, transitie naar duurzame energie en een vitale en veerkrachtige (beroeps)bevolking. Wij willen een slimme, duurzame en inclusieve regio zijn die weerbaar en toekomstbestendig is en zelfredzaam blijft. Daarom vragen wij van het Rijk ondersteuning, want wij kunnen dit niet alleen. Het gaat om financiële bijdragen, experimenteer- en leerruimte en expertise. Dit doen wij ook via de Regio Deal FruitDelta Rivierenland, waarin we samen met Provincie en Rijk werken aan brede welvaart door ons ecologisch, sociaal en economisch kapitaal te versterken.

Samenwerkingen
FruitDelta Rivierenland staat bekend om de samenwerking en het ondernemerschapin onder meer de tuinbouw en logistiek: we hebben stevige triple-helixsamenwerkingen, zoals Greenport Gelderland en Logistics Valley Rivierenland en instrumenten, zoals het FruitDelta Regionaal InvesteringsFonds met de Economic Board. Wij zijn een veerkrachtige en tegelijk kwetsbare regio. Samen met partners zoals de Provincie en het Rijk willen we werken aan de ontwikkeling van Regio FruitDelta Rivierenland.

Kernboodschap bekendmaken
We nodigen bestuurders en raadsleden uit om de kernboodschap en de concrete regionale voorbeelden bekend te maken bij de landelijke politieke partijen en Tweede Kamerleden uit Oost Nederland.

 

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
Wethouder De Vreede in graafmachine Selecta Infratechniek.jpg
Nadat eerder dit jaar de aanleg van het glasvezelnetwerk in de regio Rivierenland van start is gegaan in de gemeenten West...
Projecten
Regio Deal FruitDelta Rivierenland.jpg
Op de dinsdagen 2 en 9 juni en donderdag 4 juni vinden/vonden voor collegeleden (2 en 9 juni, identieke inhoud) en raadsleden...
CG Dienstverlening
Onderwijs thuis in coronatijd.jpg
De scholen gaan weer voorzichtig open, maar dat is in de afgelopen tijd anders geweest. Door de sluiting van de...
Speerpunt Economie en Logistiek
Nieuwe Bestuur LV-R.jpg
Logistics Valley Rivierenland (LV-R) is geboren. De nieuwe stichting heeft al geschiedenis: de voorgangers waren het Platform...
Speerpunt Agribusiness
FruitDelta Rivierenland op Fruit Logistica Berlijn.jpg
Vertegenwoordigers vanuit het bestuur van Regio Rivierenland/FruitDelta Rivierenland bezochten op 5 februari de  Fruit...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
combi_Fruitcorso FruitDelta Rivierenland.jpg
Het Fruitcorso, het oogstfeest van FruitDelta Rivierenland, wordt - samen met de bloemencorso’s - namens de Nederlandse...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

De regio in beeld

Documentaire over het nut en de noodzaak van breedband als basisvoorziening voor iedereen in Rivierenland.

>> meer