Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

27 maart 2020

Op weg naar een definitieve Regio Deal

header_REGIODEAL.png

In onze vorige nieuwsbrief kon u lezen over de Regio Deal voor FruitDelta Rivierenland. De Ministerraad maakte op 14 februari 2020 bekend dat het nieuwe voorstel van Regio Rivierenland en de FruitDelta-partners voor een Regio Deal is gehonoreerd. Voor 15 september 2020 moet een definitieve deal zijn gesloten. Hoe gaan wij in deze uitzonderlijke tijd op weg naar een definitieve Regio Deal?

€ 7,5 miljoen aan co-financiering

Het Rijk wil graag als partner bijdragen aan het voorstel van FruitDelta Rivierenland en heeft 7,5 miljoen euro aan cofinanciering toegezegd. Dit is een prachtige beloning voor de intensieve en jarenlange samenwerking binnen onze regio! Klik hier om het bericht in de vorige nieuwsbrief te lezen.

Invloed van coronacrisis op proces

Het doel van alle Regio Deals die het Rijk wil sluiten, is het stimuleren van brede welvaart in elke regio. In samenwerking met het Ministerie van LNV en Provincie Gelderland werken wij daarom hard aan de verdere uitwerking van deze Regio Deal. Welke invloed de coronacrisis op het verloop van het proces en de verdere uitwerking zal hebben, is een belangrijk onderdeel van de gesprekken die worden gevoerd. Het bestuurlijk startgesprek dat was gepland op donderdag 12 maart moest vanwege de coronamaatregelen al verzet worden. Voor deze, en andere overlegmomenten, worden nu alternatieve overleggen georganiseerd.

Algemeen Bestuur akkoord met procesvoorstel

Eerder heeft het Rijk via de Staatscourant bekendgemaakt dat in deze derde ronde er voor 15 september met elke toegekende regio uit deze ronde een definitieve deal moet zijn afgesloten. Het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland (formele indiener) heeft het procesvoorstel om de Regio Deal op tijd klaar hebben goedgekeurd. Onderdeel van de uitwerking van de Regio Deal is ook de inrichting van een programmastructuur, die rechtdoet aan de betrokkenheid van de diverse partners. Met behulp van een bestuurlijke stuurgroep - vergelijkbaar met de Regionale Energiestrategie - is een eerste belangrijk fundament voor deze toekomstige samenwerking gelegd.

Via deze nieuwsbrief en de andere communicatiekanalen zullen wij u in de komende maanden op de hoogte houden van dit proces en nieuwe ontwikkelingen erin.

 

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief