Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

26 maart 2020

Ondersteuning door Wmo/Jeugd tijdens coronacrisis

person-s-wearing-white-and-black-low-top-sneakers-981619.jpg

De coronacrisis heeft ook geleid tot aangescherpte maatregelen rondom het aanbieden van zorg. Ons team Wmo/Jeugd krijgt veel vragen van zorgaanbieders en gemeenten hoe zij hierin moeten handelen. Deze vragen tracht het team zo snel en goed mogelijk te beantwoorden. 

Dagelijkse informatieverstrekking

Alle vragen en antwoorden zijn opgenomen in een lijst met veelgestelde vragen op de website rivierenlandkanmeer.nl die iedere werkdag geactualiseerd wordt. Daarnaast voorziet het team voorziet de gemeenten dagelijks van informatie over wijzigingen in de dienstverlening van de gecontracteerde zorgaanbieders. Zo kunnen de gemeenten de zorg aan hun inwoners zo goed mogelijk blijven volgen. Dit is belangrijk omdat gemeenten de verantwoordelijkheid dragen om goede zorg te organiseren voor hun inwoners.

Informatie-uitwisseling tussen Wmo/Jeugd en zorgaanbieders

De overheid heeft de zorg als vitaal proces aangemerkt en moet blijven doorgaan. Om te voorkomen dat dit in de knel komt door het coronavirus, is er veelvuldige informatie-uitwisseling tussen team Wmo/Jeugd (als intermediair) en de zorgaanbieders. Zo kunnen er, waar nodig en in overleg met betreffende gebiedsteams, passende oplossingen worden gezocht.

Kernteam Veiligheidregio Gelderland-Zuid

Vanuit Team/Wmo neemt een medewerker deel in een kernteam van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Dit kernteam verzamelt en bespreekt signalen en knelpunten die bovenregionaal moeten worden opgepakt.

 

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief