Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

26 maart 2020

Aantal voortijdig schoolverlaters Rivierenland stijgt

vsv RMC.jpg

Binnen regio Rivierenland verliet 1,64% van de jongeren het onderwijs zonder startkwalificatie, gemeten over schooljaar 2018-2019. Dit is voor het eerst sinds een aantal jaren een stijging van het aantal voortijdig schoolverlaters*. Wel blijft de regio onder het landelijk gemiddelde van 2,01%.

Landelijk is voor het tweede jaar op rij een stijging te zien in de cijfers. Wat de oorzaken van deze stijging zijn, wordt op dit moment zowel landelijk als regionaal onderzocht. Weinig motivatie voor school of verkeerde opleidingskeuze en multiproblematiek lijken de belangrijkste oorzaken. Daarnaast gaan veel jongeren aan het werk en wordt onderzocht of er sprake is van zogeheten ‘groenpluk’. Werkgevers bieden deze jongeren dan al een baan aan voordat ze hun diploma hebben behaald.

(Klik op afbeelding om te vergroten)

Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2017-2020 en vervolg
Gemeenten en onderwijs werken in regio Rivierenland al jaren nauw samen om voortijdig schoolverlaten te voorkomen en verder terug te dringen. Dit gebeurt in samenwerking en overleg met het Ministerie van OCW. Eind 2020 loopt de huidige samenwerkingsperiode met maatregelen af. Landelijk is het streven om dan jaarlijks maximaal 22.500 voortijdig schoolverlaters te hebben. Met de stijging komt deze doelstelling verder buiten bereik te liggen. De regionale samenwerking vsv is sinds januari 2019 wettelijk verankerd en krijgt daarmee een vervolg in de nieuwe plannen 2021-2024. Op dit moment wordt verder invulling aan dit plan gegeven.

 

*) Vsv'ers zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma of minimaal een mbo 2- diploma. Het vsv-percentage staat voor het aantal vsv'ers als percentage van het aantal onderwijsdeelnemers aan het begin van het schooljaar. 

 

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief