Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

11 maart 2020

Alternatieve bijeenkomst over aanpak verkeersproblemen langs A2 bij Waardenburg

A2 Waardenburg.png

De eerder aangekondigde inloopavond van 16 maart voor bewoners en bedrijven in Waardenburg (dorpshuis De Koeldert) over het programma MIRT-verkenning A2 Deil – Vught is niet doorgegaan vanwege de corona maatregelen. Er komt een alternatief voor deze avond. Zodra meer praktische informatie bekend is, vindt u deze informatie op deze website.

In de alternatieve bijeenkomst wordt uitleg gegeven over het programma ‘MIRT-verkenning A2 Deil – Vught’, waarin gewerkt wordt aan maatregelen om de files te verminderen op de A2 tussen de knooppunten Deil en Vught. Er is specifieke aandacht voor de verkeersproblemen en mogelijke oplossingsrichtingen in Waardenburg.

Vier mogelijke oplossingen

De afgelopen maanden is er gewerkt aan de uitwerking van een zestal knelpunten langs de A2: Knooppunt Deil, Waardenburg, Waalbrug, Kerkdriel, Maasbrug en Empel / Rosmalen. De op- en afritten van Waardenburg vormen een van de zes knelpunten, waarvoor inmiddels vier mogelijke oplossingen voor zijn uitgewerkt. De experts van het Programma A2 Deil – Vught, provincie Gelderland en de gemeente West Betuwe horen graag terug van betrokkenen tegen welke problemen zij aanlopen, welke aandachtspunten zij hebben en wat zij vinden van de mogelijke oplossingen voor Waardenburg. De reacties worden meegenomen in de verdere onderzoeken.

MIRT-verkenning

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincies Noord-Brabant en Gelderland, de gemeente ’s-Hertogenbosch en de Regio Rivierenland werken samen aan het verbeteren van de doorstroming van de A2. Om dit te bereiken, werken zij aan een MIRT-verkenning. Dit is een onderzoek waarin ze toewerken naar één oplossing die de voorkeur heeft. Inmiddels zijn er uit deze verkenning een aantal mogelijke oplossingen gekomen. Eind 2020 kiest de minister er één uit. De samenwerkende partijen beschrijven hierin hoe ze het fileprobleem op deze snelweg op gaan lossen. Dat werken ze de komende jaren verder uit in een ontwerp.

Workshops A2 Deil-Vught 24 en 26 maart omgezet in internetsessies

Ook de op 24 en 26 maart geplande workshops A2 Deil-Vught zijn omgezet naar digitale sessies. Het is mogelijk om via internet mee te doen aan zo’n workshop. De button om deel te nemen, staat uiterlijk 24 maart op de website www.mirta2deilvught.nl.

Deelname is mogelijk op:
• Dinsdag 24 maart a.s. van 19.00-20.00 uur of van 20.00-21.00 uur.
• Donderdag 26 maart a.s. van 19.00-20.00 uur of van 20.00-21.00 uur.

We vragen deelnemers vanaf het begin van een sessie aanwezig te zijn. De sessies duren elk een uur en beginnen met een presentatie. Daarna is er de mogelijkheid te reageren. Op de pagina www.a2inbeeld.nl staat meer informatie over de alternatieven. Al vóór de online bijeenkomsten zijn de vier kansrijke alternatieven te bekijken, zodat deelnemers tijdens de bijeenkomsten gericht hun vragen kunnen stellen. De presentaties zijn ook op een later moment terug te bekijken via www.a2inbeeld.nl. Daar kan iedereen tot 3 april aanstaande opmerkingen op de plannen geven.

Meer informatie over Programma staat op www.mirta2deilvught.nl

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief