Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

6 maart 2020

Kansrijke maatregelen voor meer verkeersveiligheid op A15 Deil-Ochten in beeld

A15.jpg

Voor het realiseren van minder ongevallen en een betere doorstroming op het traject A15 Deil-Ochten zijn kansrijke maatregelen in beeld die op korte termijn kunnen worden gerealiseerd. Het gaat om het aanbrengen van een doorgetrokken streep bij invoegingen op de A15-opritten en het toepassen van reflectoren en ribbelmarkering.

Opgave voor onze regio

Een betere doorstroming, bereikbaarheid en veiligheid aan de oostkant van de A15 is een belangrijke opgave voor de regio Rivierenland. Hiertoe trekt de regio samen op met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland. Aan de oostkant van de A15 zorgt vooral het traject Deil-Ochten voor grote problemen.
Regio Rivierenland lobbyt voor de aanpak van dit verkeersknelpunt. Deze lobby is al succesvol gebleken; het Rijk, de provincie Gelderland en Regio Rivierenland hebben in 2019 gezamenlijk € 600.000,- beschikbaar gesteld voor verkeersveiligheidsmaatregelen op het traject Deil-Ochten.

Realiseerbaar op korte termijn

Adviesbureau Goudappel Coffeng heeft, in opdracht van het Rijk, provincie Gelderland en Regio Rivierenland - de drie financiers - de meest kansrijke maatregelen in beeld gebracht die voor minder ongevallen en een betere doorstroming op de A15 Deil-Ochten kunnen zorgen. Deze inventarisatie is gemaakt op basis van eerder uitgevoerde onderzoeken, desk research, schouw op locatie, bijeenkomsten met experts en gebruikers, een enquête onder weggebruikers en verzamelde reacties via social media.

De geïnventariseerde maatregelen zijn beoordeeld op basis van realiseerbaarheid (o.a. in tijd, budget en toepasbaarheid). De stuurgroep A15, belast met het lange termijnprogramma voor de goederencorridor A15, heeft positief besloten over de maatregelen die binnen het budget bleven en uitvoerbaar zijn op korte termijn. Rijkswaterstaat krijgt opdracht van het ministerie om voor deze twee kansrijke maatregelen een definitieve kostenraming en uitvoeringsplan te maken. Verkend wordt bij welke opritten een doorgetrokken streep kan helpen om directe invoegingen te voorkomen en op welke locatie reflectoren en ribbelmarkering de alertheid van bestuurders kan verhogen.

Maatregelen voor de lange termijn

Er blijft nog een groot aantal maatregelen over dat niet binnen het budget past, waaronder de verbreding van de A15 naar 2x3 banen en het plaatsen van matrixborden ter vervanging van de huidige filedetectieborden, welke nu opnieuw -uit de inventarisatie- als oplossingen in beeld kwamen. Waar en wanneer mogelijk, vraagt de regio en haar partners aandacht voor de uitvoering van deze langetermijnmaatregelen. Rijkswaterstaat gaat daarnaast het huidige filedetectiesysteem langs Deil-Ochten op effectiviteit verbeteren. Dit systeem functioneert momenteel niet altijd naar behoren. Als Regio Rivierenland zien wij daarnaast ook kansen om het filedetectiebord bij Echteld enkele 100 meters stroomopwaarts te verplaatsen voor een beter zicht. En zou het plaatsen van een extra filedetectiebord ter hoogte van Wadenoijen, de effectiviteit van de filedetectieborden verbeteren.

Een aantal geïnventariseerde maatregelen wordt ondergebracht in al lopende processen en projecten:

  • Aanpassen van het inhaalverbod (Rijkswaterstaat neemt dit mee in landelijke besluitvorming)
  • Aanpassen van de snelheid (gaat mee in de landelijke snelheidsverlaging)
  • Plaatsen van verlichting tussen het knooppunt Deil en Meteren (wordt meegenomen in de MIRT verkenning A2)
  • Opruimen van de omgeving, om daarmee het onrustige en rommelige beeld langs de A15 op te lossen

 

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief