Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

11 juni 2013

Uitkeringsfraudeur uit Tiel in Rhenen opgespoord

Het team Sociale Recherche van Regio Rivierenland in Tiel heeft procesverbaal opgemaakt tegen een 33-jarige man die jarenlang ten onrechte een bijstandsuitkering van de gemeente Tiel heeft ontvangen. Tenlastelegging tegen de man is valsheid in geschrift.

De man ontving vanaf april 2009 een bijstandsuitkering van de gemeente Tiel voor een alleenstaande. Uit onderzoek van de sociale recherche is gebleken, dat de man niet zijn hoofdverblijf had in de gemeente Tiel, maar in de gemeente Rhenen woonde. Hij meldde dit niet aan de sociale dienst van de gemeente Tiel, waardoor hij ten onrechte een bijstandsuitkering van deze gemeente ontving.

Verdere procedure
Door toedoen van de man werd de gemeente Tiel benadeeld tot een bruto bedrag van ruim € 45.300,00. De gemeente Tiel zal dit bedrag terugvorderen. Het proces-verbaal is inmiddels naar de officier van justitie gezonden die vervolgens over verdere vervolging zal beslissen.

Team Sociale recherche
Regio Rivierenland is een samenwerkingsverband van Rivierenlandse gemeenten dat de belangen van regio en gemeenten behartigt en gemeenschappelijke taken uitvoert. Het team Sociale Recherche van Regio Rivierenland vormt een belangrijke schakel in de handhavingsketen van de sociale zekerheid. Naast opsporing van fraude op verzoek van de samenwerkende regiogemeenten, is de sociale recherche een aantal gemeenten ook van dienst bij fraudepreventie.

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief