Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

11 juni 2013

Uitkeringsfraudeur uit Tiel in Rhenen opgespoord

Het team Sociale Recherche van Regio Rivierenland in Tiel heeft procesverbaal opgemaakt tegen een 33-jarige man die jarenlang ten onrechte een bijstandsuitkering van de gemeente Tiel heeft ontvangen. Tenlastelegging tegen de man is valsheid in geschrift.

De man ontving vanaf april 2009 een bijstandsuitkering van de gemeente Tiel voor een alleenstaande. Uit onderzoek van de sociale recherche is gebleken, dat de man niet zijn hoofdverblijf had in de gemeente Tiel, maar in de gemeente Rhenen woonde. Hij meldde dit niet aan de sociale dienst van de gemeente Tiel, waardoor hij ten onrechte een bijstandsuitkering van deze gemeente ontving.

Verdere procedure
Door toedoen van de man werd de gemeente Tiel benadeeld tot een bruto bedrag van ruim € 45.300,00. De gemeente Tiel zal dit bedrag terugvorderen. Het proces-verbaal is inmiddels naar de officier van justitie gezonden die vervolgens over verdere vervolging zal beslissen.

Team Sociale recherche
Regio Rivierenland is een samenwerkingsverband van Rivierenlandse gemeenten dat de belangen van regio en gemeenten behartigt en gemeenschappelijke taken uitvoert. Het team Sociale Recherche van Regio Rivierenland vormt een belangrijke schakel in de handhavingsketen van de sociale zekerheid. Naast opsporing van fraude op verzoek van de samenwerkende regiogemeenten, is de sociale recherche een aantal gemeenten ook van dienst bij fraudepreventie.
FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
Poster RSV_dec 2018.png
Deze zomer is een eerste conceptversie van de Strategische FruitDelta Gebiedsagenda opgeleverd. Op advies van de bestuurlijke...
Projecten
Veilingterrein Tiel.jpg
Tien Gelderse woningbouwprojecten hebben een aanvraag ingediend voor de Woningbouwimpuls (WBI) van het Rijk. Twee daarvan,...
CG Dienstverlening
0001.jpg
Afgelopen schooljaar speelden de coronamaatregelen een grote rol voor leerlingen, scholen én ook op het werk van...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistics-Valley-1024x625.png
Scholengemeenschap KWC in Culemborg is op 4 oktober de startlocatie van de Week van de Logistiek in Rivierenland. De Roadshow...
Speerpunt Agribusiness
Laanboomhuis-logo-1024x858.jpg
Na ruim een jaar zonder bijeenkomsten zat netwerkorganisatie (en FruitDelta-samenwerkingspartner) Greenport Gelderland op 10...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Rivierenland.jpg
Provincie Gelderland, Stichting Achterhoek Toerisme, Veluwe Alliantie, Regio Rivierenland en Groene Metropoolregio...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.