Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

6 maart 2020

Verkeersanalyse basis voor veiliger mengen agrarisch verkeer en fietsers in gemeenten Buren en West Betuwe

Fietsers en agriverkeer.jpg

Agrarisch verkeer en fietsende scholieren maken nu in de ochtendspits gebruik van dezelfde parallelwegen (ventwegen). Om de veiligheidssituatie en mogelijke oplossingen in beeld te krijgen, hebben de gemeenten Buren, West-Betuwe en Regio Rivierenland in het najaar van 2019 een onderzoek uitgevoerd.

Verkeersonderzoek: veiligheidssituatie in beeld

Het gecombineerde gebruik van parallelwegen (ventwegen) door agrarisch verkeer en fietsende scholieren leidt tot onveilige situaties voor fietsers en oponthoud voor het agrarisch verkeer. Gelukkig leidt het zelden daadwerkelijk tot aanrijdingen, maar de situatie wordt wel als onveilig ervaren. Het verkeersonderzoek is uitgevoerd in samenwerking met adviesbureau XTNT. In beide gemeenten is met een online vragenlijst en een sessie met de landbouworganisaties LTO, Cumela en NFO de beleving van de verkeersveiligheid in de gemeente zo goed mogelijk in kaart gebracht. Daarnaast zijn er in gemeente West Betuwe gesprekken gevoerd met leerlingen van de basisschool De Bloeiende Betuwe. Deze school ligt aan een parallelweg waar fietsers en landbouwvoertuigen elkaar dagelijks tegenkomen. Op basis van de uitkomsten willen de beide gemeenten nu samen met Regio Rivierenland diverse maatregelen nemen om de onderzochte locaties veiliger te maken. 

Analyse onveiligheidsgevoel

In Buren had de vragenlijst een respons van 197 en in West Betuwe hebben 333 respondenten de vragenlijst ingevuld. Uit dit onderzoek blijkt dat in Buren 95 procent en in West Betuwe 86 procent van de fietsers regelmatig een landbouwvoertuig tegenkomt. Daarvan geeft ongeveer de helft aan bijna een aanrijding te hebben gehad met het voertuig. Het onveiligheidsgevoel wordt in beide gemeenten vooral bepaald door de grootte en breedte van het voertuig, in Buren geeft 81 procent en West Betuwe 85 procent van de fietsers dit aan.

In de gemeente Buren wordt vervolgens aangegeven dat de smalle weg de tweede oorzaak is voor het onveilige gevoel. In West Betuwe wordt het onveiligheidsgevoel veroorzaakt doordat het landbouwvoertuig dicht langs de fietser rijdt. Als derde is in beide gemeenten de hoge snelheid van de voertuigen de oorzaak van het onveiligheidsgevoel. In de gemeente Buren is het gevoel dat het landbouwverkeer dicht langs de fietser rijdt de vierde reden voor onveiligheid en in West Betuwe is dat de smalle weg.

Uit de analyse is ook duidelijk geworden welke locaties als meest verkeersonveilig worden ervaren. In de gemeente Buren zijn dat het kruispunt N834 / Woerd / Erichemseweg en de Mauriksestraat / Tielsestraat. Voor de gemeente West Betuwe is dat het kruispunt N327 – Boutensteinseweg.

Maatregelen en campagne

Op basis van de analyses willen de gemeente Buren, gemeente West Betuwe én Regio Rivierenland in het voorjaar van 2020 verschillende maatregelen nemen om de onderzochte locaties veiliger te maken. Het gaat om ‘quick-win’ maatregelen in combinatie met een verkeerseducatiecampagne. In overleg met de wegbeheerder provincie Gelderland wordt bekeken welke maatregelen daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. Om de effectiviteit te meten, vindt later dit jaar een evaluatie plaats.


Foto:
 Verkeerseducatieprogramma’s helpen schoolgaande kinderen zich meer bewust te worden van de gevaren op de weg en hun eigen verkeersgedrag. Regio Rivierenland werkt hieraan mee.

 

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief