Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

12 februari 2020

Eerste netwerkbijeenkomst RIF-projecten smaakt naar meer

RIF netwerkbijeenkomst 4 feb_1.jpg

Dinsdag 4 februari ontmoetten de initiatiefnemers van de in 2017 gehonoreerde RIF-projecten elkaar op Slot Loevestein. Destijds kregen zij als ‘eerste en tweede lichting’ vanuit het RIF ondersteuning voor hun initiatief omdat zij daarmee bijdragen aan de ontwikkeling van de speerpunten van FruitDelta Rivierenland.

Terug- en vooruitkijken

Inmiddels zijn we drie jaar verder, een mooi moment om terug én vooruit te kijken. Hoe staat het met deze projecten? Welke successen zijn geboekt, waar liggen nog hobbels en uitdagingen, welke ambities en droombeelden hebben de initiatiefnemers voor hun project? Hoe kunnen zij samen nieuwe verbindingen leggen? En op welke manier kan het RIF daarin faciliteren?

Slot Loevestein: succesvol RIF-initiatief

Het gezelschap was te gast op Slot Loevestein, dat eveneens in 2017 RIF-ondersteuning kreeg voor het doen van onderzoek naar klantwaarden van bezoekers. Gastheer Ed Dumrese vertelde als directeur over de historie, kwaliteiten én uitdagingen van deze bijzondere locatie en de kansen die -mede dankzij het RIF - dichterbij gekomen zijn; Slot Loevestein kreeg onlangs opnieuw een RIF bijdrage om meer inzicht te krijgen in mogelijke toeristisch-recreatieve ontwikkeling van Munnikenland, het mooie natura2000 gebied waarin Slot Loevestein gesitueerd is.

Ideeën, tips en adviezen uitwisselen

In twee rondes gingen de regionale ondernemers met elkaar in gesprek. Deze tafelgesprekken leverden naast inzichten, ook praktische ondernemersideeën, tips en adviezen op. We benoemen er een aantal. Succes boeken met je project vergt geduld en een lange adem. Doorzettingsvermogen en het vermogen om tegen de stroom in te durven roeien zijn dan ook belangrijke succesfactoren. Je hebt voor je project ondernemende mensen nodig die aan dat profiel voldoen. Die lange adem is óók belangrijk om de cofinanciering voor elkaar te krijgen van cofinanciering. De RIF-subsidie is een belangrijke eerste (financiële) boost, maar voor doorontwikkeling van een project is veelal cofinanciering nodig. Hoe krijg je dat voor elkaar? Een aantal ondernemers heeft hier al ervaring mee.

Projecten koppelen, elkaar versterken

In de regio zijn vele verrassende en innovatieve ondernemingen actief. Door deze met elkaar te verbinden en zichtbaar te maken, versterken we niet alleen onze eigen business, maar dragen we ook bij aan een sterke regio. Dat kan op allerlei manieren. Door projecten aan elkaar te koppelen en bijvoorbeeld slimme elektrische mobiliteit in te zetten om een toeristische kastelenroute mogelijk te maken. Maar ook door beoogde eindresultaten visueel te maken (met virtual reality) en door gezamenlijk succesverhalen te delen. Uit de gespreksrondes kwamen al diverse concrete ideeën om dit verder met elkaar vorm te geven. Hiermee werd een mooie basis gelegd voor een volgende netwerkbijeenkomst.

Vervolg

We kijken terug op een vruchtbare avond die zeker een vervolg gaat krijgen. Dinsdag 17 maart komen de initiatiefnemers van 2018 bij elkaar. Heb je zelf een goed initiatief dat bijdraagt aan regionale ontwikkeling? Dien jouw plan in! Vanaf 13 maart is er weer een nieuwe ronde.

Nieuwsgierig naar hoe het de diverse RIF-projecten vergaat? Lees het hier

 

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
rea.jpg
Nu alle acht gemeenteraden in Regio Rivierenland het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025 hebben vastgesteld, is de...
Projecten
brug-rhenen.jpg
De Regio’s Foodvalley en Rivierenland, de gemeenten Rhenen, Veenendaal, Neder-Betuwe, Buren, de Economic Board Regio...
CG Dienstverlening
pexels-cedric-fauntleroy-8154421.jpg
1 januari 2022 gaat de nieuwe wet Inburgering in. Het doel van deze wet is dat alle statushouders en gezinsmigranten...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistieke Roadshow2.jpg
Sinds 27 september reist de Logistieke Roadshow door de regio’s Nijmegen, Rivierenland en Achterhoek-Liemers om leerlingen van...
Speerpunt Agribusiness
Voedselbos Betuwewind.jpg
Vanuit de tweede aanvraagronde van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van Fruitdelta Rivierenland van 2021 ontvangen twaalf...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Routenetwerk Rivierenland nieuw2.jpeg
De recreant die fietst, wandelt, vaart of paardrijdt in een van de gemeenten van het Rivierengebied gaat volgend jaar zeker...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.