Nieuws.jpg

Persberichten Nieuwsarchief

6 februari 2020

Tussen Zaltbommel en ’s-Hertogenbosch komt de snelle fietsroute F2

Snelfietsroute.jpg

De snelle fietsroute F2 tussen Zaltbommel en ’s-Hertogenbosch komt er. Bestaande fietspaden worden verbreed en kruisingen verbeterd en er komen nieuwe fietspaden, een tunnel en een brug. De fietsroute is eind 2022 klaar en is dan ook een snel en veilig alternatief voor de automobilist die over de drukke A2 rijdt. De betrokken partijen hebben hiervoor de samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Start uitvoering

De gemeenten Zaltbommel, Maasdriel en ‘s-Hertogenbosch willen dit jaar met de uitvoering starten. Op een aantal plaatsen wordt grond aangekocht om het tracé te verbreden. Op de plekken waar de bestemming wijzigt wordt dit via de officiële bestemmingplan procedure aangevraagd. Op delen van de route waar grote veranderingen plaatsvinden, gaan de betreffende gemeenten hierover (waar nodig) met inwoners in gesprek. Provincie Gelderland legt in 2022 de fietstunnel onder de N322 aan. Als alles volgens planning verloopt is de route eind 2022 klaar.

Kom uit de file, stap op de fiets

De aanleg van de snelle fietsroute F2 tussen Zaltbommel en ’s-Hertogenbosch maakt de fietsverbinding sneller en veiliger. De snelle fietsroute maakt fietsen zonder oponthoud mogelijk tussen treinstation Zaltbommel, Hedel en treinstation ’s-Hertogenbosch. Er komt een tunnel onder de Van Heemstraweg, een nieuw vrijliggend fietspad bij de Steenweg en de Parallelweg en een brug over de Zandzuigerstraat. Daarmee wordt fietsen een aantrekkelijk en gezond alternatief voor de automobilist die op deze afstand (15 km) over de drukke A2 rijdt. Daarnaast is de fiets ook een schoon alternatief, een elektrische fiets stoot slechts 5 gr CO2 per km uit en een auto ruim 200 gr CO2 per km (bron: Milieucentraal).

Gemeenten, provincies en Fietsersbond werken samen

De gemeenten Zaltbommel, Maasdriel en ’s-Hertogenbosch en de provincies Gelderland en Noord-Brabant ontwikkelen deze snelle fietsroute samen met de Fietsersbond. De betrokken partijen zijn akkoord gegaan met het ontwerp van de snelle fietsroute en hebben de samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Met deze overeenkomst verplichten zij zich tot de aanleg van de route en stemmen zij in met de verdeling van de kosten. De totale kosten voor de route zijn geraamd op 16,4 miljoen euro.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Everdien Gunsing, woordvoerder Christianne van der Wal, provincie Gelderland,
026-3598026, e.gunsing@gelderland.nl

Carlo van der Borg, Senior communicatieadviseur Gemeente ’s-Hertogenbosch,
06-22571479 c.vanderborg@s-hertogenbosch.nl

K. (Karin) Giesen, Communicatieadviseur Regio Rivierenland,
06 21 39 72 46, kgiesen@regiorivierenland.nl

Thea Grasman, Senior communicatieadviseur Gemeente Zaltbommel,
0418 681 929, tgrasman@zaltbommel.nl

Lieke Lataster, Communicatieadviseur gemeente Maasdriel,
14 0418, communicatie@maasdriel.nl

Peter Honings, woordvoerder Christophe van der Maat, provincie Brabant, 06-52 79 45 25, phonings@brabant.nl

https://www.snelfietsroutesgelderland.nl/De-snelfietsroutes/F2-Zaltbommel-s-Hertogenbosch.html

 

Contactgegevens


De contactgegevens betreffende het onderwerp in het persbericht vindt u onder elk persbericht.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:
Karin Giesen of Marijke Toorman
(Communicatie Regio Rivierenland)

e: info@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55

Nieuwsarchief