Nieuws.jpg

Persberichten Nieuwsarchief

26 april 2013

Energieconvenant Geldermalsen/Neerijnen getekend

Op donderdag 25 april tekenden bij Avri in Geldermalsen een twintigtal ondernemers in Geldermalsen en Neerijnen het convenant dat ze bindt om samen te werken aan het duurzamer maken van hun bedrijf. Doelstelling is om 2% CO2 per jaar minder uit te stoten. Dit willen ze doen door gezamenlijk op te trekken bij uitwerkingen van besparingsmogelijkheden en door te monitoren.

Model Tiel
In Tiel is het energieconvenant een succes gebleken en de ondernemers gunnen dat succes ook aan hun collega’s in Geldermalsen en Neerijnen. De bedrijvenkringen hebben elkaar daar over geïnformeerd. Met als resultaat dat het model van Tiel ook in deze gemeenten wordt toegepast.

Motivatie deelnemers
Deelname aan het convenant is op vrijwillige basis. Vanuit een bedrijfsafweging is besloten om deel te nemen. Dit varieert per bedrijf van kostenreductie tot maatschappelijke overwegingen. Een ander argument dat genoemd wordt is een betere marketingpositie ten opzichte van concurrentie of een duurzaamheidseis van een leverancier.

Monitoring
Een werkgroep van ondernemers heeft onlangs gekozen om gebruik te maken van de milieubarometer van stichting stimular als monitoringsinstrument. Met dit instrument is het direct ook mogelijk om besparingsmogelijkheden te genereren en om te benchmarken met andere bedrijven.

Ondersteuning
Om de bedrijvenkringen te faciliteren bij de uitvoering van hun energieconvenant bieden Regio Rivierenland, provincie Gelderland, RCT-Rivierenland 3 jaar lang ondersteuning aan. Bedrijven krijgen ondersteuning bij de monitoring, middelen om gezamenlijk inhoudelijke thema’s uit te werken en twee maal per jaar een centrale bijeenkomst. Een keer over de voortgang ten opzichte van de doelstelling en een keer een inspiratiebijeenkomst.

Uitbreiding project
Bedrijven in Geldermalsen en Neerijnen die nog niet van dit initiatief gehoord hebben en toch geïnteresseerd zijn, kunnen contact op nemen met Wim van der Haak (wimvandenhaak@vdhaak.nl). Uitbreiding van het energieconvenant naar andere bedrijvenkringen is ook mogelijk. Heeft u interesse dan kunt deze kenbaar maken bij de projectleider M. Vellema werkzaam bij Regio Rivierenland (vellema@regiorivierenland.nl)

Uitvoeringsprogramma duurzame energie
Het energieconvenant is onderdeel van het uitvoeringsprogramma Duurzame Energie, opgesteld in samenwerking met de 10 gemeenten die samenwerken in Regio Rivierenland. In dit uitvoeringsprogramma worden initiatieven op het gebied van duurzame energieopwekking gestimuleerd. Heeft u een project of idee waar u verder mee wilt, dan kunt u contact opnemen met uw gemeente of met M. Vellema projectleider bij Regio Rivierenland (vellema@regiorivierenland.nl).

------------------------------
Noot voor de redactie
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Marco Vellema, projectleider bij Regio Rivierenland, 06 - 13136986, vellema@regiorivierenland.nl

Contactgegevens


De contactgegevens betreffende het onderwerp in het persbericht vindt u onder elk persbericht.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:
Karin Giesen of Marijke Toorman
(Communicatie Regio Rivierenland)

e: info@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55

Nieuwsarchief