Nieuws.jpg

Persberichten Nieuwsarchief

26 april 2013

Inwoners uit Rivierenland en Maas en Waal ontwikkelen Buurtontmoetingspunten

Sinds verleden jaar zijn op initiatief van burgers in de gemeenten Lingewaal, Tiel, Geldermalsen, Neder-Betuwe en West Maas en Waal buurtontmoetingspunten ontwikkeld. Bedoeling hiervan is plekken te creëren waar mensen bij elkaar kunnen worden gebracht om het zelfstandig wonen en leven te bevorderen.

Het is uniek dat inwoners zelf energie steken in de totstandkoming van de buurtontmoetingspunten en zich willen laten informeren en inspireren over voorbeelden die elders plaatsvinden.

Projectgroepen
De buurtontmoetingsplekken zijn een project van het programma Zelfredzaam van Regio Rivierenland en worden gefinancierd door de provincie Gelderland. Voor de start zijn projectgroepen en werkgroepen gevormd waardoor burgers met veel enthousiasme op een eigen manier invulling geven aan samenhang in de samenleving.

Leren van succesvolle burgerprojecten
Om dit project beter te laten slagen, wordt er ook elders in het land gekeken waar dergelijke projecten succesvol zijn. Zo bezochten de burgers het Brabantse Elsendorp. Hier is al enige jaren ervaring met burgers die bij dergelijke projecten zelf aan het roer willen staan en waar dat ook uitermate succesvol is. Tijdens het bezoek werd er met name stilgestaan bij de manier waarop in Elsendorp de gemeenschap met elkaar samenwerkt en tot verrassende resultaten komt. Zo is er in twee jaar tijd 50% bespaard op de Wmo-uitgaven doordat de onderlinge zorg is versterkt. Deze is gebaseerd op wederkerigheid. De burgers zullen de opgedane kennis benutten om deze buurtontmoetingspunten verder op te zetten. Bij goedkeuring van de tweede tranche van het Regiocontract in juni zal er geld beschikbaar komen om meer buurtontmoetingspunten te starten.

------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met projectleider Johan Kivits, Tel. 06 4808 5021

Contactgegevens


De contactgegevens betreffende het onderwerp in het persbericht vindt u onder elk persbericht.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:
Karin Giesen of Marijke Toorman
(Communicatie Regio Rivierenland)

e: info@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55

Nieuwsarchief