Criteria

Van de 27 ingediende aanvragen heeft de jury aan 6 projecten en 8 haalbaarheidsstudies in totaal 385.652 euro aan subsidie toegekend. Voor uitvoeringsgerichte projecten is 30 procent van het projectbudget met een maximaal € 100.000 beschikbaar. Voor studies, verkenningen of pilots komt 50 procent van het projectbudget in aanmerking voor subsidie met een maximum bedrage van € 10.000,-. De toegekende initiatieven hebben bovengemiddeld gescoord op de criteria innovatie, werkgelegenheid, duurzame ontwikkeling, concurrentiepositie en vestigingsklimaat.

Gehonoreerde projecten en haalbaarheidsstudies

Elk jaar zijn er twee aanvraagrondes voor een bijdrage uit het Regionaal Investeringsfonds voor uitvoeringsprojecten en haalbaarheidsstudies of pilots. De tweede ronde van 2019 heeft de volgende 14 veelbelovende initiatieven opgeleverd die een bijdrage krijgen:

 

Uitvoeringsprojecten

 

Titel Indiener Beoogd eindresultaat
Beekridder, het lokale zalm alternatief Jelle Busscher, Dodewaard Opzetten aquacultuur bedrijf voor productie van beekridder (houdt het midden tussen forel en zalm)
Boter, Kaas en Eieren Mijn Kaaskoe BV, Ammerzoden Streekproducten produceren en distribueren naar consumenten in de regio, waarbij deze worden betrokken bij voortbrengingsproces
Bouvardia als alternatief voor de chrysantenteelt Chrywijk BV, Brakel Realiseren van een stabiele kwaliteit van de Bouvardia stek door opschaling van de teelt
Hub Culemborg Stichting i.o. Hub Culemborg, Culemborg Jonge mensen maken kennis met regionale bedrijfsleven en hun (groei)mogelijkheden daarbinnen
Match voor Morgen: Leven Lang Leren ROC Rivor, Tiel Betere match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en loopbaanontwikkeling van mbo-ers
Struingids regio Rivierenland Rivier Actief, Culemborg Streekgids, website, community en struinroutes

 

Haalbaarheidsstudies

 

Titel  Indiener Beoogd eindresultaat
Beleef Historisch Buren Stichting Burgers voor Buren, Buren Bevorderen van recreatie en toerisme in Buren en omgeving
De Betuwse Belevenis Heerlijkheid Eck en Wiel, Eck en Wiel Realisatie park en dag attractie met actieve beleving van Betuwse historie, lokale ambachten, cultuur en natuur
Gerobotiseerde wiepenmachine Van Aalsburg BV, Hellouw Haalbaarheid gerobotiseerde wiepenmachine voor samenbinden wilgentenen
Onbemand elektrisch schoffelen Beker & van Lenen, Erichem Overstap van diesel naar elektrische werktuigen in wijngaard
Toeristisch recreatieve ontwikkeling Munnikenland Stichting Museum Slot Loevestein, Zaltbommel Inzicht in mogelijkheden en risico’s gebiedsontwikkeling Munnikenland, incl Slot Loevestein
Verduurzaming onkruidbestrijding boomteelt Kwekerij Maatschap Op ’t Hof, Nederhemert Overstap van diesel naar elektrische schoffelmachine
Vertical Farming 2.0 Van Namen Specialties, Hoenzadriel Verlagen energieverbruik bij vertical farm door koeling met buitenlucht ipv met koelmachine
Waterkrach Tiel Intentief, Culemborg Haalbaarheid inbouw innovatieve waterkrachtturbine in de omloop van de Prins Bernardsluis

Start nieuwe ronde in 2020

Het loket voor de eerste ronde van 2020 opent op 13 maart 2020.  Vanaf dat moment kunnen initiatiefnemers weer hun aanvraag indienen. Een aanvraag indienen kan hier. Hier staat ook alle informatie over de toekenningscriteria en de werkwijze van het fonds.

 

Lees ook: Regionaal Investeringsfonds: Economic Board beoordeelt initiatieven tweede ronde 2019  >>