Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

19 december 2019

FruitDelta Rivierenland pitcht Regiodeal aan Kamerleden in Nieuwspoort Den Haag

PHOTO-2019-12-12-08-36-34 (6).jpg

Op 28 november schoof een delegatie van FruitDelta Rivierenland aan bij het ontbijt in de Provinciezaal van Nieuwspoort in Den Haag. Tijdens deze bijeenkomst met Kamerleden pitchten de regio’s Zwolle, Cleantech, Veluwe en FruitDelta Rivierenland hun Regiodeal. Met ons verzoek tot een Regiodeal doen wij een beroep op het Rijk voor een financiële bijdrage en immateriële steun voor het aanpakken van onze regionale uitdagingen om toekomstproof te kunnen worden.  

Handen op elkaar voor pitch

De delegatie van FruitDelta Rivierenland bestond uit Hans Beenakker (voorzitter FruitDelta en burgemeester van Tiel), Gerdo van Grootheest (burgemeester van Culemborg), Huug Derksen (directeur Regio Rivierenland) en Dennis van Kerkhoven (bestuurder Gebiedscoöperatie Rivierenland). Na het welkomstwoord van John Berends, Commissaris van de Koning van Gelderland, verzorgde Gerdo van Grootheest de pitch en kreeg hiervoor de handen op elkaar. Onder meer van gebiedsgedeputeerde Christianne van de Wal. Zij gaf in een vlog aan onze regio als zeer kansrijk te zien en benoemde daarbij onze uitdagingen.

Klik op de afbeelding om het Twitter-bericht met de vlog te bekijken.

Na de pitches konden de Kamerleden vragen stellen en werden er goede gesprekken aan tafel gevoerd.

Brede welvaart onder druk

FruitDelta Rivierenland is een ongekend vruchtbare delta. Ons DNA wordt gevormd door tuinbouw, logistiek, het unieke landschap, een rijke cultuurhistorie en een prettig woonklimaat. Wij zijn een veerkrachtige, maar ook kwetsbare regio. Verdroging bedreigt ons gebied, wij zijn de grootste energieslurper van Gelderland en door het zeer gefragmenteerde dijkenlandschap en dito woonkernen kunnen verbindingen, circulaire ketens en grote oppervlakten (voor bijvoorbeeld zonne-energie) moeilijk tot stand komen. In diverse kernen staat het voorzieningenaanbod onder druk. Daarnaast telt onze regio veel laagopgeleiden en -geletterden en arbeidsmigranten. Meekomen in de nieuwe (technologische) ontwikkelingen wordt moeilijker.

De maatschappelijke welvaart van de Rivierenlanders staat onder druk. Wij willen én moeten dus versneld ingrijpen en toekomstproof worden. Wij hebben er vertrouwen in dat wij dat kunnen. Van oudsher zijn onze inwoners harde werkers. Ondernemerschap zit ons in het bloed! Maar wij kunnen het niet alleen. Daarom vragen wij het Rijk o.a. om financiële bijdragen, experimenteer- en leerruimte en toegang tot (inter)nationale kennis- en beleidsnetwerken.

De afgelopen maanden hebben wij hard gewerkt aan de Regiodeal. Klik op de afbeelding voor de samenvatting ervan.

Dankvlog voorzitter

Als dank voor de steun van GS in het algemeen en mevrouw Van der Wal in het bijzonder nam onze voorzitter Hans Beenakker uit naam van FruitDelta Rivierenland een ‘wedervlog’ op. Met uiteraard een gelukswens voor het nieuwe jaar.

Klik op de afbeelding om de vlog te bekijken op YouTube.

 

Of wij kunnen rekenen op een Regiodeal met het Rijk vernemen wij in februari 2020.

 

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
Bereikbaarheid 3.jpg
FruitDelta Rivierenland heeft de kans om met provincie Gelderland samen te werken in het benoemen van de strategische opgaven...
Projecten
Arriva.jpg
Met ingang van 10 augustus geldt een nieuwe dienstregeling voor het busvervoer van Arriva in Rivierenland. Deze nieuwe...
CG Dienstverlening
COVERJaarverslagLeerplicht.jpg
Team Leerplicht Regio Rivierenland presenteert haar jaarverslag van het schooljaar 2019-2020. Aan de hand van dit verslag laat...
Speerpunt Economie en Logistiek
Nieuwe Bestuur LV-R.jpg
Logistics Valley Rivierenland (LV-R) is geboren. De nieuwe stichting heeft al geschiedenis: de voorgangers waren het Platform...
Speerpunt Agribusiness
fruitteelt appes.jpg
Eerder dit jaar lanceerde een samenwerkingsplatform van de gemeente West Betuwe, het onderwijs en bedrijfsleven de FruitTech...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
BetuwsWijndomein_Picknick 1.jpeg
Rivierenland is voor velen nog een onbekend stukje Nederland. Het TV-programma 3 op Reis zette de spotlights op onze mooie...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar: