Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

29 november 2019

Aanpak voortijdig schoolverlaten in Rivierenland succesvol, nu krachtige vervolgaanpak

23_RMC_Praktijklab14.jpg

Op 14 november kwamen de wethouders Onderwijs, schoolbestuurders en directeuren uit regio Rivierenland en het Ministerie van OCW bij elkaar op ons Regiokantoor om samen terug te blikken op en vooruit te kijken naar de regionale samenwerking rondom voortijdig schoolverlaten (vsv).

Doel bijeenkomst

Deze samenwerking is vormgegeven in een vierjarig plan. Daarmee proberen gemeenten en onderwijs door middel van verschillende projecten het jaarlijks aantal voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) verder terug te dringen. De coördinatie rondom dit plan is belegd bij het Team RMC Regio Rivierenland. Het doel van de bijeenkomst was om enerzijds informatie te delen over de resultaten van het huidige plan 2017-2020. Anderzijds was de bijeenkomst ook de start voor het maken van het nieuwe programma 2021-2024, dat in juni 2020 gereed moet zijn.  

Succesvol Rivierenland: aantal uitvallers gedaald!

We kijken terug op een aantal goede jaren, waarin het gelukt is om het aantal uitvallers uit het onderwijs verder naar beneden te krijgen. In 2017-2018 is het Rivierenland zelfs gelukt om één van de weinige regio’s in het land te zijn waarin de cijfers niet gestegen zijn. Maar niet alleen de cijfers zijn belangrijk. Eén van de conclusies is dat binnen de samenwerking rondom vsv al nauw wordt samengewerkt tussen de domeinen onderwijs, zorg en arbeidsmarkt. Dit is zowel in de bestuurlijke overleggen als in de uitvoering van de projecten geregeld en daardoor vallen minder jongeren tussen wal en schip. Daarnaast is de structuur rondom verzuim en zorg binnen de scholen de laatste jaren sterk verbeterd, waardoor meer jongeren binnen boord gehouden worden. Hierbij worden ook steeds vaker ketenpartners betrokken.

Vooruitblik: iedere jongere naar vermogen meedoen

Kijken we vooruit naar de komende jaren, dan is het advies om de maatregelen die goed werken door te zetten of te borgen. Daarnaast wordt de opdracht binnen het RMC en de regionale aanpak verbreed en wordt meer ingezet op de doelgroep kwetsbare jongeren. RMC-coördinator Sandra Huijnen: “De term vsv dekt niet meer helemaal de lading voor de activiteiten die we met elkaar oppakken. We werken meer en meer met de regionale visie dat iedere jongere zo goed mogelijk naar vermogen mee moet kunnen doen. Dat is breder dan het halen van een startkwalificatie.” Deze zienswijze zal dan ook komende maanden meegenomen worden bij het samenstellen van het programma. Het startsein is nu gegeven en komende maanden gaan we met alle betrokken partners werken aan een mooi, nieuw meerjarenprogramma.

Afscheid van en dank aan Cees Brouwer, CvB ROC Rivor

De bijeenkomst was niet alleen de start van het nieuwe programma, maar ook het moment om Cees Brouwer, voorzitter CvB ROC Rivor, te bedanken. Hij heeft zich afgelopen jaren actief ingezet om een Leven Lang Leren in Rivierenland op de kaart te zetten.

Cees Brouwer (links), Marcel Melissen (wethouder Onderwijs Tiel) en Joke Hengefeld (Koningin Wilhelmina College) 

 

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief