Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

15 november 2019

Team Leerplicht Regio Rivierenland mede-organisator inspirerende themamiddag ‘Vluchtelingen en onderwijs’

Vluchtelingen en onderwijs2.jpg

Twee medewerkers van Team Leerplicht Regio Rivierenland, Truus Huiberts en Corina Grotenhuis-Klerkx organiseerden op 5 november samen met twee andere ketenpartners, Math Somers van ROC Rivor en Lennox Gerritse van STMR, een inspirerende themamiddag ‘Vluchtelingen en onderwijs’ bij ROC Rivor. 

Team Leerplicht actieve partner, collega en beschermer
Team Leerplicht Regio Rivierenland is partner van onze scholen, collega van de wijkteams in de regio en beschermer van onze leerlingen. Dit team voert namens onze regiogemeenten de leerplichttaak uit en draagt eraan bij dat onze kinderen naar school gaan, blijven gaan en zich optimaal kunnen ontwikkelen voor een prachtige plek op de arbeidsmarkt. Het team is actief in het zoeken en houden van contacten en het verkrijgen en delen van kennis. In dat kader is deze themamiddag georganiseerd. De focus van deze middag lag op het niveau van de leerling, de rol van de opvoeding en de invloed van opgelopen trauma’s in relatie tot onderwijs.

Inspirerende sprekers
Pawhehku Noe uit Birma (Myanmar) heeft als ervaringsdeskundige een gezicht gegeven aan ‘de vluchtelingen’ en ontroerde met haar indrukwekkend verhaal. Vervolgens hebben drie medewerkers van Vluchtelingenwerk, waaronder Joke van Aalten, op voortreffelijke wijze de aanwezigen voorgelicht over de rol van opvoeding en trauma’s in het onderwijs: in hoeverre kan de opvoeding en het wereldbeeld van ouders een obstakel of juist een stimulans zijn ten aanzien van de school en schoolgang van de leerling? En in hoeverre zijn opgelopen trauma’s een obstakel voor de schoolgang of de schoolresultaten? Daarnaast heeft Angela Eijkhout van ROC Rivor op bevlogen wijze verteld over de onderwijskundige mogelijkheden en obstakels voor jongeren op verschillende leer- en intelligentieniveaus.

Vervolg
Samen met alle aanwezigen is er tot slot nagedacht over werkbare opties binnen de keten om jonge vluchtelingen en hun ouders nog beter te kunnen begeleiden bij hun onderwijskundige weg naar de toekomst. Dit zal nog verder uitgewerkt worden in concrete acties.

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief