Nieuws.jpg

Persberichten Nieuwsarchief

19 maart 2013

Platform Zelfredzaam Rivierenland officieel van start

Op 18 maart 2013 hebben 24 partijen het convenant getekend van het Platform Zelfredzaam Rivierenland. De partners slaan de handen ineen om in de regio gezamenlijk te werken aan de grote veranderingen op het terrein van welzijn en zorg in relatie tot wonen, onderwijs en arbeidsmarkt.

Werkagenda opgesteld
Deelnemers aan het platform zijn aanbieders op het gebied van welzijn, (gezondheids)zorg, cliëntenorganisaties, zorgkantoor en de tien gemeenten in Rivierenland. Gezamenlijk hebben ze een werkagenda opgesteld. De thema’s die opgepakt worden zijn gericht op het versterken van de zelfredzaamheid en participatie van mensen in Rivierenland. Bijvoorbeeld als het gaat om wonen en zorg, welzijn in de wijk, teams voor de jeugd en het werk van huisarts en wijkverpleegkundige.

Krachten bundelen
Gedurende 2012 is gewerkt aan het opzetten van het Platform Zelfredzaam. De platformleden zijn ervan overtuigd dat alle aanwezige kennis, expertise en ervaring van de regio gebundeld moet worden om in regionaal verband antwoorden te formuleren op specifieke ’opgaven’, ontwikkelingen en innovaties in het domein van welzijn en zorg in relatie tot wonen, onderwijs en arbeidsmarkt. De bijeenkomst op 18 maart markeert de officiële start van het Platform Zelfredzaam.

----------------------------------------------
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Heleen Rijnkels, kwartiermaker Platform Zelfredzaam, rijnkels@regiorivierenland.nl of telefoon 06 - 22 979 510.

Contactgegevens


De contactgegevens betreffende het onderwerp in het persbericht vindt u onder elk persbericht.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:
Karin Giesen of Marijke Toorman
(Communicatie Regio Rivierenland)

e: info@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55

Nieuwsarchief